چهارشنبه 18 تیر 1399

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان خبر داد: 70 غرفه صنایع دستی در 22 بازارچه دائمی و موقت استان زنجان

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان خبر داد: 70 غرفه صنایع دستی در 22 بازارچه دائمی و موقت استان زنجان

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان خبر داد: 70 غرفه صنایع دستی در 22 بازارچه دائمی و موقت استان زنجان به عرضه محصولات صنایع دستی می پردازد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، یحیی رحمتی، صبح امروز، هشتم فروردین ماه در زنجان گفت: از روز 28 اسفندماه تاکنون 70 غرفه صنایع دستی در 22 بازارچه دائمی و موقت در کل استان به عرضه محصولات صنایع دستی می پردازند که تا روز ششم فروردین 246 میلیون تومان فروش داشته اند.

او ادامه داد: امسال در سه روز ابتدای سال 70 درصد فروشگاه های صنایع دستی سطح شهر زنجان به عرضه محصولات صنایع دستی به گردشگران پرداختند.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان زنجان بیان کرد : در سال 1390 شمار فروشگاه های صنایع دستی استان 70 فروشگاه بود که با فعالیت های صورت گرفته در سال 96 این آمار به 378 فروشگاه افزایش یافته است و زنجان جز استان های تراز اول در کشور به لحاظ تعداد و کیفیت فروشگاه های صنایع دستی در کشور است.

Rate the News :