یکشنبه 22 تیر 1399

33 هزار نفر از بزرگترین گنبد آجری جهان بازدید کرده اند

33 هزار نفر از بزرگترین گنبد آجری جهان بازدید کرده اند

 

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان گفت: تا روز هفتم فروردین ماه 33 هزار و 601 نفر از گنبد سلطانیه بزرگترین گنبد آجری جهان بازدید کرده اند که این تعداد در روز هفتم فروردین ماه 5 هزار و 520 نفر بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، یحیی رحمتی، صبح امروز هفتم فروردین ماه در زنجان عنوان کرد: موزه مردم شناسی رختشویخانه، موزه مردان نمکی و غار کتله خور به ترتیب طی 10 روز گذشته 16 هزار و 295 نفر،11 هزار و 176 نفر و 6 هزار و 422 نفر بازدید کننده داشته اند.

او در خصوص بازدیدهای روز هفتم فروردین ماه جاذبه های مذکور ادامه داد: در روز هفتم فروردین ماه 2 هزار و 770 نفر از موزه مردم شناسی رختشویخانه، یک هزار و 935 نفر از موزه مردان نمکی  و یک هزار و 182 نفر از غار شگفت انگیز کتله خور بازدید کرده اند.

دبیرستاد اجرایی خدمات سفر استان زنجان مجموع بازدیدها از کلیه جاذبه های تاریخی-فرهنگی، طبیعی و دست ساز استان را از روز 27 اسفند 96 تا پایان روز هفتم فروردین ماه 182 هزار نفر عنوان کرد که در روز 7 فروردین مجموع بازدیدها 31 هزار و 212 نفر بوده است.

یحیی رحمتی از 480 بازدید نظارتی طی 10 روز گذشته خبر داد و افزود: تعداد بازدید های نظارتی در روز گذشته 43 بازدید بوده است.

مدیرکل میراث فرهنی زنجان در خصوص آمار مسافران اسکان یافته طی 10 روز گذشته در شهر زنجان بیان کرد: 44 هزار و 952 نفر طی 10 روز گذشته در زنجان اسکان یافته اند که از این تعداد 6 هزار و 142 اسکان مربوط به روز گذشته هفتم فروردین ماه بوده است.

Rate the News :