مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان از ثبت 6 اثر تاریخی منقول در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

" />
شنبه 29 شهریور 1399

ثبت 6 اثر تاریخی منقول استان زنجان در فهرست آثار ملی

ثبت 6 اثر تاریخی منقول استان زنجان در فهرست آثار ملی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان از ثبت 6 اثر تاریخی منقول در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، امیر ارجمند سه‌شنبه 18 شهریور 99 اظهار داشت: «با موافقت شورای ثبت وزارت میراث فرهنگی شش اثر تاریخی استان زنجان در فهرست آثار ملی قرار گرفت.»

ارجمند ادامه داد: «پنجه علم نقره کتیبه دار به تاریخ 1348 ه.ق، پنجه علم برنجی کتیبه دار به تاریخ 1252 ه.ق، پنجه علم نقره کتیبه دار به تاریخ 1234 ه.ق که هر سه این پنجه علم­ها متعلق به بقعه قیدار نبی (ع) و سکه فلوس مسی ضرب زنجان و سکه نقره ضرب دارالسعاده زنجان به تاریخ 1241 ه.ق  که هردو سکه متعلق به بخش خصوصی و سنگ یادبود حسینیه اعظم زنجان به تاریخ 1292 ه.ق ازجمله آثار تاریخی زنجان است که به‌تازگی به فهرست میراث ملی پیوست.»

او افزود: «در همین راستا ثبت آثار منقول در دستور کار معاونت میراث فرهنگی این اداره کل قرارگرفته است و خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، در جلسه ثبت آثار منقول فرهنگی و تاریخی، 6 اثر منقول زنجان در فهرست آثار ملی جای گرفت.»

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان، گفت: «با توجه به اهمیت و غنای آثار منقول تاریخی موجود استان، معاونت میراث فرهنگی اداره کل با جدیت فرآیند ثبت این آثار را در فهرست ملی در دستور کار خود قرار داده است.»

گفتنی است با ثبت این شش اثر منقول در فهرست میراث ملی، مجموع آثار ثبتی استان زنجان به عدد 857 اثر رسید که شامل 767 اثر در فهرست میراث غیرمنقول، 28 اثر در فهرست میراث منقول، 48 اثر در فهرست میراث ناملموس، 13 اثر در فهرست میراث طبیعی و 1 اثر جهانی در فهرست میراث واجد ارزش تاریخی و فرهنگی است.

Rate the News :

Related Images