یکشنبه 03 مرداد 1400

مطالب موجود برای ' تاسیسات و مراکز گردشگری'

652 مورد تشدید نظارت بر تاسیسات و مراکز گردشگری زنجان

652 مورد تشدید نظارت بر تاسیسات و مراکز گردشگری زنجان

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی زنجان گفت: «با توجه به فعالیت 317 واحد تأسیسات گردشگری در استان نظارت بر تأسیسات گردشگری زنجان تشدید می‌شود.»