ﺳﻪشنبه 05 بهمن 1400

مطالب موجود برای ' تنورسازی'

آتش‌ در تنورهای گلابر خاموش نمی‌شود

آتش‌ در تنورهای گلابر خاموش نمی‌شود

بوی نان محلی می‌پیچد. با گذر از کوی و برزن روستای گلابر هنوز هم بوی نان محلی به مشام می‌رسد، عطر خوب نان تازه پخته‌شده از چند فرسخي خانه‌هاي گلابر به مشام مي‌رسد. نان محلی از منابع اصلی الگوی غذایی روزانه ...
 تنورسازی در شهرستان خدابنده احیاء می شود

تنورسازی در شهرستان خدابنده احیاء می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از احیاء تنورسازی در شهرستان خدابنده خبر داد.
احیای هنر دستی تنورسازی روستای گلابر زنجان

احیای هنر دستی تنورسازی روستای گلابر زنجان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان از احیای تنورسازی در روستای گلابر زنجان با  قدمت ۱۵۰ سال خبر داد.