یکشنبه 17 اسفند 1399

مطالب موجود برای ' حمام حسینیه اعظم'

حمام تاریخی حسینیه اعظم زنجان با مشارکت هیات امناء حسینیه اعظم مرمت می شود

حمام تاریخی حسینیه اعظم زنجان با مشارکت هیات امناء حسینیه اعظم مرمت می شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: «حمام تاریخی حسینیه اعظم زنجان با مشارکت هیات امناء حسینیه اعظم مرمت می شود.»