ﺳﻪشنبه 05 بهمن 1400

مطالب موجود برای ' نسا امینی'

آتش‌ در تنورهای گلابر خاموش نمی‌شود

آتش‌ در تنورهای گلابر خاموش نمی‌شود

بوی نان محلی می‌پیچد. با گذر از کوی و برزن روستای گلابر هنوز هم بوی نان محلی به مشام می‌رسد، عطر خوب نان تازه پخته‌شده از چند فرسخي خانه‌هاي گلابر به مشام مي‌رسد. نان محلی از منابع اصلی الگوی غذایی روزانه ...