دوشنبه 23 تیر 1399

مطالب موجود برای ' همکاری'

صادرات ملیله زنجان به عمان کلید خورد

صادرات ملیله زنجان به عمان کلید خورد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان  از امضاء تفاهم نامه بین شرکت تجاری سازی فناوری و تعاملات آفتاب و اداره کل میراث فرهنگی زنجان  برای حمایت از صنایع دستی خبر داد.
امضاء تفاهم نامه همکاری اداره کل میراث فرهنگی با اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان

امضاء تفاهم نامه همکاری اداره کل میراث فرهنگی با اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان و اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تفاهم نامه همکاری به مناسبت روز جهانی و هفته صنایع دستی امضا کردند.