یکشنبه 17 اسفند 1399

مطالب موجود برای ' شبکه استانی'

ساخت مستند صنایع‌دستی در شبکه اشراق زنجان

ساخت مستند صنایع‌دستی در شبکه اشراق زنجان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان گفت: «مستند تلویزیونی از صنایع‌دستی در شبکه استانی اشراق تهیه می ­شود.»