چهارشنبه 06 مرداد 1400

تلفن گویای اداره کل: 33033000

مخابرات
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
اصغر سودی
مسئول تلفنخانه
33033300-306
ساختمان مرکزی
 
حوزه مدیریت
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
دکتر امیر ارجمند
مدير کل
33033400
33785055
33785010
ساختمان مرکزی
سید میکائیل موسوی
مشاور مدیر کل
33033454
ساختمان مرکزی
سعید حسنی
رییس حوزه مدیر کل
33033382
ساختمان مرکزی
جعفر اسکندری
کارشناس دفتر مدیر کل
33033401
ساختمان مرکزی
نیلوفر جعفری
مسئول دفتر مدیر کل
33033402
ساختمان مرکزی
مریم نصیری
کارشناس واحد برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
33033443
ساختمان مرکزی
الهه رجبی
متصدی امور دفتری
33033381
ساختمان مرکزی
مهدی جلالی پور
کارشناس حوزه مدیر کل
33033458
ساختمان مرکزی
 
روابط عمومی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
مجتبی جعفرلو
مسئول روابط عمومی
33033347
ساختمان مرکزی
زهرا محمدی
کارشناس روابط عمومی
33033348
ساختمان مرکزی
 
حوزه حراست
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
 
رییس حراست
33033333
ساختمان مرکزی
مریم نوری
کارشناس حراست
33033332
ساختمان مرکزی
اکبر حیدری متصدی حراست 33033334 ساختمان مرکزی
 
معاونت توسعه مدیریت
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
مرتضی كنگاور نظری

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

33033452
ساختمان مرکزی
امور اداری
محمد الماسی
مسئول امور اداری و کارگزینی
33033345
ساختمان مرکزی
نسترن بصیر
مسئول کارگزینی
33033461
ساختمان مرکزی
نعمت زنده دل
کارشناس امور اداری
33033462
ساختمان مرکزی
فریبا باقری
متصدی حضور و غیاب
33033463
ساختمان مرکزی
کریم صیادی یار
متصدی امور اداری و بایگانی
33033464
ساختمان مرکزی
جعفر اسکندری
مسئول تشریفات
33033380
ساختمان مرکزی
علی اکبر اسلامی
مسئول هماهنگی امور شهرستانها و انبار
33033329
ساختمان صنایع دستی
امور مالی و بودجه
نسرین نظری
مسئول امور مالی
33033375
ساختمان مرکزی
فیروزه پیری
حسابدار
33033379
ساختمان مرکزی
ساقی اصانلو
حسابدار
33033377
ساختمان مرکزی
سعید محمدپور
متصدی امور مالی
33033378
ساختمان مرکزی
حسنعلی جعفری
متصدی امور مالی
33033376
ساختمان مرکزی
شیوا رضایی
کارشناس بودجه
33033364 ساختمان مرکزی
دبیرخانه
زهرا جزء محمدپور
مسئول دبیرخانه
33033448
ساختمان مرکزی

مریم امینی

کارشناس دبیرخانه
33033453
ساختمان مرکزی
واحد حقوقی و امور قراردادها
رضا میرزایی پور
مسئول واحد حقوقی
33033383
ساختمان مرکزی
علیرضا بیات
کارشناس واحد حقوقی
33033384
ساختمان مرکزی
نگار مهری
مسئول امور قراردادها
33033456
ساختمان مرکزی
واحد فناوری اطلاعات و آمار
داریوش نادری
مسئول آمار و فناوری اطلاعات
33033367
ساختمان مرکزی
مریم عباسی
کارشناس فناوری اطلاعات
33033368
ساختمان مرکزی
پیمان ساریجلو
کارشناس فناوری اطلاعات
33033366 ساختمان مرکزی
واحد نقلیه
انوشیروان محمدی
مسئول نقلیه
33033387
ساختمان مرکزی
تدارکات و خدمات و کارپردازی
پرویز باباخانی
مسئول تدارکات و کارپردازی
33033385 ساختمان مرکزی
ولی شانقلی کارشناس تدارکات 33033389 ساختمان مرکزی
فریبا حیدری متصدی کارپردازی 33033390 ساختمان مرکزی
 
معاونت میراث فرهنگی و دفتر فنی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
محمدرضا محمدپور
سرپرست معاونت میراث فرهنگی
33033410
ساختمان دارایی
فاطمه قاسملو
کارشناس فنی
33033413
ساختمان دارایی
پرستو قاسمی اندرود
مسئول امور موزه ها
33033412
موزه ذوالفقاری
 مشهید خالقی زاده
کارشناس میراث فرهنگی
33033420
ساختمان دارایی
محمدرضا بابایی
تحویلدار اوراق بهادار
33033459
موزه ذوالفقاری
نازیلا نجفی 
متصدی بلیط فروشی
33033357
موزه ذوالفقاری
اسمعیل نظری خوشکار
مسئول دفتر فنی
33033421
ساختمان دارایی
مرتضی مهدیزاده خدایاری
کارشناس دفتر فنی
33033424
ساختمان دارایی
علیرضا عباسی
کارشناس دفتر فنی
33033416
ساختمان دارایی
حسین حاج خان میرزیی
کارشناس فنی میراث فرهنگی
33033388
ساختمان دارایی
مریم عالی
کارشناس میراث فرهنگی
33033422
ساختمان دارایی
مهرداد عسگریان
کارشناس هماهنگی امور پایگاهها
33033447
ساختمان دارایی
جواد محمدی
جمعدار امین اموال فرهنگی
33033414
ساختمان دارایی
سکینه خوئینی
کارشناس میراث فرهنگی
33033451
ساختمان دارایی
حامد بیگدلی
کارشناس دفتر فنی
33033417
ساختمان دارایی
علیرضا عباسی
کارشناس برنامه ریزی اموال منقول فرهنگی
33033416
ساختمان دارایی
 
 
پژوهش و ثبت آثار
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
ابوالفضل عالی
مسئول پژوهش و کارشناس ثبت آثار
33033426
موزه ذوالفقاری
ندا کنعانی
مسئول کارگاه حفاظت و مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
33033419
ساختمان دارايی
 
 معاونت گردشگری
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
علی اکبر شرفی
معاون گردشگری
33033430
ساختمان دارایی
ابوالفضل اجلی
رئیس گروه مراکز و خدمات گردشگری
33033432
ساختمان دارایی
سارا علی لو
کارشناس نظارت بر دفاتر و راهنمیان گردشگری
33033441
ساختمان دارایی
زهرا رضاخانی
کارشناس گردشگری
33033439
ساختمان دارایی
رقیه محرمی
کارشناس گردشگری
33033439
ساختمان دارایی
محمد خانی
کارشناس نظارت برواحدهی اقامتی و پذیریی
33033438
ساختمان دارایی
غلامرضا نجفلو
کارشناس گردشگری
33033435
ساختمان دارایی
سید ذکریا هاشمی امیری
رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی
33033425
ساختمان دارایی
سیدمحمدحسن حسینی
كارشناس سرمايه گذاری
33033433
ساختمان دارایی
ابوالفضل افشاری
کارشناس دفتر هماهنگی
33033434
ساختمان دارایی
زینب ایمانی
کارشناس آموزش گردشگری
33033445
ساختمان دارایی
حسین خمسه ای
کارشناس اکوتوریسم 33033437 ساختمان دارایی
 
گروه سرمایه گذاری و تأمین منابع
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
سعید محمدی
سرپرست گروه سرمایه گذاری
33033450
ساختمان مرکزی
ابراهیم محمدی
کارشناس سرمایه گذاری 33033411 ساختمان مرکزی
شاپور سلیمانپور
کارشناس سرمایه گذاری
33033449
ساختمان دارایی
 
  معاونت صنایع دستی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
الناز خدايی فرد
معاون صنایع دستی
33033320
ساختمان صنایع دستی
مسعود همراز
کارشناس تسهیلات
33033322
ساختمان صنایع دستی
مریم وفا
کارشناس امور بازرگانی
33033324
ساختمان صنایع دستی
سحر قربانی
کارشناس امور بازرگانی
33033323
ساختمان صنایع دستی
مرد علی حیدری
استادکار چاروق
33033358
موزه رختشویخانه
اعظم عبدی کیا
کارشناس صنایع دستی
33033325
ساختمان صنایع دستی
پرویز رسولی
کارشناس توسعه و ترویج
33033328
ساختمان صنایع دستی
مهری ملابابايی
مسئول دفتر معاونت
33033326
ساختمان صنایع دستی

آرشیو و کتابخانه
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
معصومه وفا
مسئول آرشیو
33033371
ساختمان مرکزی
 
واحدهای شهرستانی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
مهدی باقری سرپرست اداره شهرستان زنجان 33033405 ساختمان دارایی
زهرا جعفری سرپرست نمایندگی شهرستان طارم 32823917 شهرستان طارم
معصومه شیری قیداری
سرپرست اداره شهرستان خدابنده
34212200
شهرستان خدابنده
پروانه عسگری
مسئول نمایندگی شهرستان سلطانیه
35823105
شهرستان سلطانیه
عابدین صفایی نسب
سرپرست نمایندگی شهرستان ماهنشان
36222453
شهرستان ماهنشان
لاله عبدی کیا
مسئول نمایندگی شهرستان ایجرود
36722621
شهرستان ایجرود
نقی رجبی
مسئول نمایندگی شهرستان خرمدره
35527118
شهرستان خرمدره
داود آبیان
رئیس اداره شهرستان ابهر
35225500
شهرستان ابهر