چهارشنبه 15 آذر 1402

تلفن گویای اداره کل: 33033000

مخابرات
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
اصغر سودی
مسئول تلفنخانه
33033300-306
ساختمان مرکزی
 
حوزه مدیریت
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
دکتر سید سعید صفوی
مدير کل
33033400
33785055
33785010
ساختمان مرکزی
سعید حسنی
رییس حوزه مدیر کل
33033382
ساختمان مرکزی
سعید محمدپور
کارشناس دفتر مدیر کل
33033401
ساختمان مرکزی
نیلوفر جعفری
مسئول دفتر مدیر کل
33033402
ساختمان مرکزی
الهه رجبی
متصدی امور دفتری
33033381
ساختمان مرکزی
مهدی جلالی پور
مسئول امور هماهنگی شهرستانها
33033458
ساختمان مرکزی
 
روابط عمومی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
زهرا محمدی
مسئول روابط عمومی
33033348
ساختمان مرکزی
مجتبی جعفرلو مسئول سمعي و بصري 33033347 ساختمان مرکزی
 
حوزه حراست
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
علی اكبر شرفی
رییس حراست
33033333
ساختمان مرکزی
مریم نوری
کارشناس حراست
33033332
ساختمان مرکزی
اکبر حیدری متصدی حراست 33033334 ساختمان مرکزی
 
معاونت توسعه مدیریت
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
داریوش نادری

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

33033480
ساختمان مرکزی
امور اداری
محمد الماسی
مسئول امور اداری و کارگزینی
33033345
ساختمان مرکزی
نسترن بصیر
مسئول کارگزینی
33033461
ساختمان مرکزی
نعمت زنده دل
کارشناس امور اداری
33033462
ساختمان مرکزی
مریم امینی
متصدی حضور و غیاب
33033463
ساختمان مرکزی
کریم صیادی یار
متصدی امور اداری و بایگانی
33033464
ساختمان مرکزی
جعفر اسکندری
مسئول تشریفات
33033380
ساختمان مرکزی
علی اکبر اسلامی
مسئول امور پشتیبانی و انبار
33033329
ساختمان صنایع دستی
امور مالی و بودجه
نسرین نظری
مسئول امور مالی
33033375
ساختمان مرکزی
فیروزه پیری
حسابدار
33033379
ساختمان مرکزی
ساقی اصانلو
حسابدار
33033377
ساختمان مرکزی
آرزو رضایی
متصدی امور مالی
33033321
ساختمان مرکزی
حسنعلی جعفری
متصدی امور مالی
33033376
ساختمان مرکزی
شیوا رضایی
کارشناس بودجه
33033364 ساختمان مرکزی
دبیرخانه
زهرا جزء محمدپور
مسئول دبیرخانه
33033448
ساختمان مرکزی

ابوالفضل شکیباراد

متصدي دبیرخانه
33033453
ساختمان مرکزی
واحد حقوقی و امور قراردادها
رضا میرزایی پور
مسئول واحد حقوقی
33033383
ساختمان مرکزی
علیرضا بیات
کارشناس واحد حقوقی
33033384
ساختمان مرکزی
نگار مهری
مسئول امور قراردادها
33033456
ساختمان مرکزی
واحد فناوری اطلاعات و آمار
مریم عباسی
مسئول آمار و فناوری اطلاعات
33033368
ساختمان مرکزی
محمد فرجی
کارشناس فناوری اطلاعات
33033366 ساختمان مرکزی
واحد نقلیه
علی صمدی
مسئول نقلیه
33033387
ساختمان مرکزی
تدارکات و خدمات و کارپردازی
پرویز باباخانی
مسئول تدارکات و کارپردازی
33033385 ساختمان مرکزی
ولی شانقلی کارشناس تدارکات 33033389 ساختمان مرکزی
فریبا حیدری متصدی کارپردازی 33033390 ساختمان مرکزی
 
معاونت میراث فرهنگی و دفتر فنی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
محمدرضا محمدپور
معاون میراث فرهنگی
33033410
ساختمان دارایی
فاطمه قاسملو
کارشناس فنی
33033413
ساختمان دارایی
پرستو قاسمی اندرود
رییس گروه موزه ها و اموال منقول
33033412
موزه ذوالفقاری
 لاله عبدی کیا
کارشناس میراث فرهنگی
33033420
ساختمان دارایی
نازیلا نجفی 
متصدی فروش بلیط
 
موزه ذوالفقاری
اسمعیل نظری خوشکار
کارشناس میراث فرهنگی
33033421
ساختمان دارایی
علیرضا عباسی
کارشناس برنامه ریزی اموال منقول فرهنگی
33033416
ساختمان دارایی
حسین حاج خان میرزیی
کارشناس فنی میراث فرهنگی
33033388
ساختمان دارایی
مریم عالی
کارشناس میراث فرهنگی
33033422
ساختمان دارایی
مهرداد عسگریان
کارشناس هماهنگی امور پایگاهها
33033447
ساختمان دارایی
جواد محمدی
جمعدار امین اموال فرهنگی
33033414
ساختمان دارایی
حامد بیگدلی
مسئول دفتر فنی
33033417
ساختمان دارایی
ابراهیم محمدی
کارشناس باستانشناسی
33033411
ساختمان دارایی
سكينه خوئينی
كارشناس میراث فرهنگی
33033451
ساختمان دارایی
نورالهدی جباری
كارشناس میراث فرهنگی
33033438
ساختمان دارایی
 
 
پژوهش و ثبت آثار
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
ابوالفضل عالی
کارشناس محترم هماهنگی امور پایگاهها 
33033426
موزه ذوالفقاری
ندا کنعانی
مسئول کارگاه حفاظت و مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
33033419
ساختمان دارايی
 
 معاونت گردشگری
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
داوود آبيان
معاون گردشگری
33033430
ساختمان دارایی
ابوالفضل اجلی
رئیس گروه مراکز و خدمات گردشگری
33033432
ساختمان دارایی
سارا علی لو
کارشناس نظارت بر دفاتر و راهنمیان گردشگری
33033441
ساختمان دارایی
زهرا رضاخانی
کارشناس گردشگری
33033439
ساختمان دارایی
رقیه محرمی
کارشناس گردشگری
33033439
ساختمان دارایی
غلامرضا نجفلو
کارشناس گردشگری
33033435
ساختمان دارایی
سید ذکریا هاشمی امیری
رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی
33033425
ساختمان دارایی
سیدمحمدحسن حسینی
كارشناس سرمايه گذاری
33033433
ساختمان دارایی
حسین خمسه ای
کارشناس اکوتوریسم
33033437 ساختمان دارایی
ابوالفضل افشاری
کارشناس دفتر هماهنگی
33033434
ساختمان دارایی
زینب ایمانی
کارشناس آموزش گردشگری
33033445
ساختمان دارایی
مریم نصیری
کارشناس بازاریابی و تبلیغات
33033443
ساختمان دارایی
شاپور سلیمانپور
کارشناس تشکل ها
33033449
ساختمان دارایی
 
گروه سرمایه گذاری و تأمین منابع
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
شیوا رضایی سرپرست گروه سرمایه گذاری 33033364 ساختمان مرکزی
کمال باقری کارشناس سرمایه گذاری   ساختمان مرکزی
 
  معاونت صنایع دستی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
سیدمیکائیل موسوی
معاون صنایع دستی
33033320
ساختمان صنایع دستی
مسعود همراز
کارشناس تسهیلات
33033322
ساختمان صنایع دستی
مریم وفا
کارشناس امور بازرگانی
33033324
ساختمان صنایع دستی
سحر قربانی
کارشناس امور بازرگانی
33033323
ساختمان صنایع دستی
مرد علی حیدری
استادکار چاروق
33033358
موزه رختشویخانه
اعظم عبدی کیا
کارشناس صنایع دستی
33033325
ساختمان صنایع دستی
پرویز رسولی
کارشناس توسعه و ترویج
33033328
ساختمان صنایع دستی
مهری ملابابايی
مسئول دفتر معاونت
33033326
ساختمان صنایع دستی

آرشیو و کتابخانه
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
معصومه وفا
مسئول آرشیو
33033371
ساختمان مرکزی
 
واحدهای شهرستانی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
مهدی باقری رئیس اداره شهرستان زنجان 33033405 ساختمان خیام
عباس حسنی مسئول نمایندگی شهرستان طارم 32823917 شهرستان طارم
معصومه شیری قیداری
رئیس اداره شهرستان خدابنده
34212200
شهرستان خدابنده
پروانه عسگری
مسئول نمایندگی شهرستان سلطانیه
35823105
شهرستان سلطانیه
نجفعلی عزیزی
مسئول نمایندگی شهرستان ماهنشان
36222453
شهرستان ماهنشان
محمود باقری
مسئول نمایندگی شهرستان ایجرود
36722621
شهرستان ایجرود
نقی رجبی
مسئول نمایندگی شهرستان خرمدره
35527118
شهرستان خرمدره
امیر علیمحمدی
مسئول اداره شهرستان ابهر
35225500
شهرستان ابهر