ﺳﻪشنبه 05 بهمن 1400
سعید محمدی
سرپرست گروه سرمایه گذاری و طرحها
 
 

معاونت برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري با هدف جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي خرد و كلان در حوزه گردشگري توان و  تلاش خود را بعنوان بدنه دولت براي تحقق برنامه هاي اقتصادي به كار مي‌گيرد و اميدوار است ضمن معرفي ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه گردشگري همراه با ارائه قوانين، مزيتها و مشوقهاي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري رونق، پويايي، نشاط و توسعه صنعت گردشگري را فراهم نمايد.

 

 

 

 

ابراهیم محمدی
كارشناس معاونت سرمايه‌گذاري
 

 

 

 

 

شیوا رضایی
كارشناس معاونت سرمايه‌گذاري