ﺳﻪشنبه 08 مهر 1399
سعید محمدی
سرپرست گروه سرمایه گذاری و طرحها
 
نام و نام خانوادگي: سعید محمدی
متولد: 1364
نوع استخدام: قراردادی
سابقه كار: 8سال

 

 

 

پيام معاون برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري استان زنجان:

معاونت برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري با هدف جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي خرد و كلان در حوزه گردشگري توان و  تلاش خود را بعنوان بدنه دولت براي تحقق برنامه هاي اقتصادي به كار مي‌گيرد و اميدوار است ضمن معرفي ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه گردشگري همراه با ارائه قوانين، مزيتها و مشوقهاي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري رونق، پويايي، نشاط و توسعه صنعت گردشگري را فراهم نمايد.

 

 

 

 

ابراهیم محمدی
كارشناس معاونت سرمايه‌گذاري
 

 

 

 

 
حسین خمسه ای
كارشناس معاونت سرمايه‌گذاري

 

 

 

شیواررضایی
كارشناس معاونت سرمايه‌گذاري