یکشنبه 27 خرداد 1403
سكينه خوئينی
کارشناس سرمایه گذاری
 
 

معاونت برنامه‌ريزی و سرمايه‌گذاری با هدف جذب و حمايت از سرمايه‌گذاری های خرد و كلان در حوزه گردشگری توان و تلاش خود را بعنوان بدنه دولت براي تحقق برنامه هاي اقتصادی به كار مي‌گيرد و اميدوار است ضمن معرفی ظرفيت‌های سرمايه‌گذاری در حوزه گردشگری همراه با ارائه قوانين، مزيتها و مشوقهای سرمايه‌گذاری در صنعت گردشگری رونق، پويايي، نشاط و توسعه صنعت گردشگری را فراهم نمايد.

 

 

 

 

ابراهیم محمدی
كارشناس سرمايه‌گذاری
 

 

 

 

 

شیوا رضایی
سرپرست گروه سرمايه‌گذاری