پنجشنبه 21 فروردین 1399
معرفی معاونت:
سید میکائیل موسوی
سرپرست معاونت سرمایه گذاری
 
پیام معاون سرمایه‌گذاری استان زنجان
معاونت سرمایه‌گذاری با هدف جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان در حوزه گردشگری توان و  تلاش خود را بعنوان بدنه دولت برای تحقق برنامه های اقتصادی به کار می‌گیرد و امیدوار است ضمن معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری همراه با ارائه قوانین، مزیتها و مشوقهای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری رونق، پویایی، نشاط و توسعه صنعت گردشگری را فراهم نماید.