یکشنبه 24 تیر 1403
معاونت میراث فرهنگی:
این معاونت در زیر مجموعه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان قرار دارد وظیفه اصلی معاونت شناسایی، ثبت، حفاظت، مرمت، احیاء، پژوهش و معرفی آثار تاریخی فرهنگی استان می باشد و در امور مربوط به حوزه تخصصی با معاونت میراث فرهنگی سازمان هماهنگی لازم را دارد. معاونت های میراث فرهنگی استانها به پیشنهاد مدیران کل و تایید معاونت میراث فرهنگی سازمان منصوب می شوند. 
این معاونت در استان زنجان شامل بخشهای زیر است :
1- شناسایی و ثبت آثار تاریخی ملموس، ناملموس و طبیعی
2- حفاظت و مرمت بناهای تاریخی
3- حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و  فرهنگی 
3- باستان شناسی
4- موزه ها و اموال تاریخی و فرهنگی
5- کنترل و نظارت فنی پروژه ها
6- کارگاه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی

 

 

اهم فعالیت های این معاونت عبارتست از :
1- برنامه ریزی امور معاونت
2- پاسخگویی به استعلام های احداث واحدهای تولیدی در اراضی استان
3- پاسخگویی به استعلام شهرداری های شهرهای دارای بافت، بنا، تپه و محوطه های تاریخی استان
4- بازدید کارشناس از آثار تاریخی سطح استان
5- تهیه شرح خدمات پروژه های پیمانی و امانی حوزه میراث فرهنگی
6- تشکیل جلسه های شورای فنی، شورای ثبت و حرایم، شورای موزه ها
7- شرکت در جلسه های کمیته کار، کمیسیون ماده پنج شهرستانها و مرکز استان، گروه کارشناسی امور زیربنایی استان و شرکت در جلسه  های ستادی سازمان از قبیل شورای فنی ،شورای ثبت ، امور موزه و...
8- کارشناسی اشیاء تاریخی فرهنگی ارجاعی از مراجع قضایی و انتظامی
9- تهیه شرح خدمات پروژه های پژوهشی و مرمتی
10- تحویل موقت و قطعی پروژه های میراث فرهنگی
11- نظارت و کنترل بر ساخت و سازهای مجاور عرصه ها و حرایم تاریخی استان
12- شرکت در دوره های آموزشی اداری و فنی
13- پاسخگویی به نامه های ارجاعی از سازمان مرکزی و استانداری و دستگاههای اجرایی استان و...
14- ایجاد تفاهم نامه بین مالکین بناهای تاریخی و اداره کل در خصوص مشارکت در مرمت واحیاء بناهای تاریخی جهت اعطای کمک های بلاعوض سازمان
15- تهیه گزارش عملکرد سه ماهه، شش ماهه و یکساله معاونت به سازمان
16- ارائه آمار و اطلاعات حوزه میراث فرهنگی به سازمان مرکزی و استانداری
پرسنل در حال فعالیت این معاونت در استان به شرح زیر است:
 

محمد رضا محمدپور
معاون میراث فرهنگی
 
شرح وظائف معاون میراث :
1- برنامه ریزی و شناسایی،مطالعه،حفاظت ، مرمت و احیای آثار تاریخی و بناهای تاریخی استان
2- رییس شورای موزه های اداره کل
3- دبیر شورای فنی میراث فرهنگی
4- دبیر شورای ثبت آثارتاریخی و حرائم استان
5- عضویت در کمیته کار کمسیون ماده 5 استان
6-عضویت کمیته فنی بازرگانی مناقصات
7- عضویت در گروه کارشناسی کارگروه زیربنایی و شهرستانهای استان
8- نظارت بر پروژه های مطالعاتی و مرمتی اداره کل
9- پاسخگویی به استعلام های ارجاعی از شهرداریها ، راه و شهرسازی و ....
10- کنترل و نظارت به امور موزه های اداره کل
11- مشاوره به مراجعه کنندگان در امور میراث فرهنگی
12- جانشین دوم مدیرکل در مدیریت ستاد بحران استان
شماره تماس :  33033410-024     

                      

 

دکتـر ابـوالفضـل عـالی
مسئـول پژوهـش
 باستان شناسی
شرح وظائف:
مشاور معاونت میراث استان در امور باستان شناسی
 1. ثبت آثار:
 • ارائه پیشنهاد ثبت آثار تاریخی، طبیعی و ناملموس به معاونت میراث فرهنگی و مسئول بودجه پس از نظرسنجی از همکاران در معاونتهای میراث فرهنگی و گردشگری
 • تهیه شرح خدمات قراردادهای ثبت آثار
 • نظارت بر پروژه­های ثبت آثار
 • هماهنگ نمودن جلسات ثبت استانی و شرکت در جلسات ثبت استانی و ستادی جهت دفاع از پرونده ­های ثبت
 • پژوهش
 • ارائه پیشنهاد برای پروژه­ های پژوهشی 1% اعتبارات و اعتبار پژوهش و اکتشافات باستان­شناسی با از نظرسنجی از همکاران
 • تهیه شرح خدمات قراردادهای پژوهشی و مطالعاتی
 • نظارت بر پروژه­ های پژوهشی
 • هماهنگی برای برگزاری جلسات پژوهش اداره کل
 • شرکت در جلسات مربوط به امور پژوهشی سایر دستگاه های استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
 •  
 1. استعلامات
 • پاسخگویی به استعلامات شهرستان های زنجان و سلطانیه ( بازدید میدانی و ارائه نظر)
 1. نظارت بر پروژه­ های ثبت، پژوهش و پروژه­ های عمرانی
 2. همکاری با مسئول امور موزه­ ها جهت کارشناسی اشیای مکشوفه و اهدایی
 3. عضو شورای فنی میراث فرهنگی استان
 4. بازدید از حفریات غیر مجاز همراه با همکاران یگان حفاظت
 5. ساماندهی،‌پایش و نظارت بر مخزن اشیای معدن نمک و بانک سفال موزه ذوالفقاری
 6. پاسخگویی به نامه­ های متفرقه در حوزه معاونت میراث فرهنگی
 مدیریت پروژه معدن نمک چهرآباد بصورت مشترک با پرفسور توماس اشتولنر
 • شرکت در کاوش باستان­شناسی
 • امور حفاظتی و مرمتی معدن نمک واشیای مکشوفه از معدن
 • برگزاری نشستها و سمینارهای علمی مربوط به معدن  (شرکت و سخنرانی)
 • چاپ  و انتشار نتایج پژوهش ها
 • پاسخگویی به نامه­ ها و ایمیل های مربوط به حوزه معدن نمک چهرآباد
 • شماره تماس : 33033426-024

 

 

پرستو قاسمی
مسئول امور موزه ها
فوق لیسانس باستان شناسی
شرح وظائف :
1- مشاور معاونت میراث فرهنگی استان در امور اموال فرهنگی و موزه ها
1-برنامه ریزی امور موزه های استان در چارچوب ضوابط واهداف تعیین شده
2-نظارت بر فعالیت موزه های تحت پوشش وتهیه وتنظیم گزارش های لازم به اداره کل موزه ها
3- بکارگیری دستورالعمل های اجرایی آثار تاریخی و فرهنگی و هنری موجود در موزه های استان
4-رابط اداره کل استان با اداره کل موزه ها و ارایه گزارش به صورت ماهانه فصلی وسالیانه
5- نماینده معاونت در کمیته شاخص ها و ارزیابی عملکرد اداره کل استان
4-ارائه آمار بازدید کنندگان از موزه ها در سایت  ویستا به صورت ماهانه
5- ارائه اطلاعات  موزه ها در سایت اداره کل
6- کارشناسی اشیاء تاریخی فرهنگی  مکشوفه در سطح استان و توقیفی توسط مراجع انتظامی و قضایی و گمرک و ارایه گزارش به اداره کل
7-  تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوط به اشیا اهدایی به موزه های تحت پوشش
8- بررسی و نیاز سنجی به روز موزه ها و ارائه گزارش آنها.
9- اجرای بخشنامه های مرتبط با موزه ها و مخزن اشیاء ارسالی از اداره کل موزه ها
10- هماهنگی جهت بازدید، بازدیدکنندگان از موزه ها و ارائه اطلاعات به مراجعین
11- مشاوره به مجموعه داران خصوصی اشیاء تاریخی  و در صورت داشتن شرایط لازم تنظیم پرونده و ارسال به اداره کل موزه ها
12- تهیه و تنظیم پرونده های ثبتی اشیا منقول جهت ثبت در فهرست آثار ملی کشور
13- دبیر شورای موزه های اداره کل
شماره تماس : 33352710-024
 

 

ندا کنعانی
مسئول کارگاه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی
فوق لیسانس حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی

 

شرح وظائف :
1- مسئول کارگاه حفاظت و مرمت اشیاء تاربخی و فرهنگی معاونت میراث فرهنگی
2- برنامه ریزی در طرح حفاظت ، آسیب شناسی و مرمت اشیاء تاریخی
3- عضو شورای فنی میراث فرهنگی استان
4- عضو شورای امور موزه های اداره کل
5- عضو کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی و BPMS
6- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد معاونت
7- رابط اداره کل استان در بخش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی با اداره کل موزه ها و اموال منقول
8- عضو گروه ساماندهی اموال تاریخی و فرهنگی تاریخی اداره کل
9- مرمت اضطراری اشیاء تاریخی و فرهنگی اداره کل
شماره تماس : 33033419-024

 

جواد محمدی
امین اموال فرهنگی
لیسانس عمران
شرح وظائف :
جمعدار اموال فرهنگی و تاریخی اداره کل 
1-تحویل اشیاء فرهنگی –تاریخی توقیفی و کشف اتفاقی از مراجع قضایی و انتظامی
2-تحویل اقلام کشفیات توقیفی (شامل اشیاء تاریخی و فرهنگی - فلزیاب های غیر مجاز و ...)  از مراجع قضایی و انتظامی
3-تحویل اشیاء فرهنگی –تاریخی  و ... به کارشناسان معاونت میراث فرهنگی جهت اعلام نظر کارشناسی
4-تحویل اشیاء فرهنگی –تاریخی  به کارگاه حفاظت و مرمت
5-تحویل اشیاء فرهنگی –تاریخی فی مابین امنای اموال سازمان جهت غنی سازی مخزن اموال فرهنگی – تاریخی
6-نگهداری صورتحساب اموال فرهنگی – تاریخی و ارائه به ذیحسابی  اداره کل
7-تکمیل و بروزرسانی دفتر اموال فرهنگی – تاریخی
8-کنترل فیزیکی مخزن اموال فرهنگی – تاریخی به لحاظ رطوبت و دما
10- مسئول اوراق بهادار (بلیط ورودی موزه ها) و تحویل این اوراق پس از طی مراحل از مخزن بلیط سازمان مرکزی
11-تحویل و توزیع بلیط های دریافتی از تهران به متصدی (متصدیان) فروش بلیط مستقر در موزه ها و اخذ فیش واریز به حساب خزانه
 

 

 

 

حسین حاج خان میرزایی
کارشناس فنی میراث فرهنگی