چهارشنبه 15 آذر 1402

رويدادهاي برگزار شده استان زنجان در سال 1400

رديف

نام رویداد

مکان برگزاری(شهر)

زمان برگزاری

شکل برگزاری

سطح برگزاری

رویکرد محتوایی

سابقه برگزاری
(دوره برگزاري)

1

دومين جشنواره مجازي پخت شيريني هاي سنتي

مجازي(اينستاگرام اداره كل)

25 فروردین تا 22 اردیبهشت 1400

مسابقه

استاني

فرهنگي / تفريحي

دومين دوره

2

دومین جشنواره انتخاب روستای برتر گردشگری

استان زنجان

7 مرداد تا 5 مهر ماه 1400

جشنواره

استاني

فرهنگي /تفريحي

دومين دوره

3

برنامه بزرگداشت هفته گردشگري

استان زنجان

5 تا11 مرداد ماه 1400

برنامه مناسبتي

استاني

فرهنگي / تفريحي

دوره هاي متوالي

4

دومين جشنواره مجازي يلداي زنجان

مجازي (اينستاگرام اداره گل)

24 آذر تا 7 دي ماه 1400

مسابقه

استاني

فرهنگي / تفريحي

دومين دوره

5

جشنواره شب چله

شهرستان ماهنشان

27 تا 30 دي ماه 1400

نمايشگاه / جشنواره

محلي

فرهنگي / تفريحي

اولين دوره

6

نخستين جشنواره لباس محلي ياشماق (مشاركت با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان طارم)

طارم (مجتمع فرهنگي شهيد بهشتي شهر آب بر)

25 تا 30 آذر ماه 1400

نمايشگاه / جشنواره

محلي

فرهنگي / هنري

اولين دوره

7

نخستين جشنواره مجازي يلداي طارم (مشاركت با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و مؤسسه هنري نيلو فيلم)

مجازي (اينستاگرام مؤسسه هنري نيلو فيلم)

24 آذر ماه تا 7 دي ماه 1400

مسابقه

محلي

فرهنگي/ تفريحي

اولين دوره