پنجشنبه 03 خرداد 1403

 

دفتر مطالعات، برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان

 

ایزو

گواهینامه ایزو

لیست فرآیندهای اداره کل

مستر لیست (لیست فرمها)

نظامنامه

خط مشی

اهداف کیفیت