شنبه 26 خرداد 1403
اساسنامه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
اساسنامه میراث فرهنگی :
به منظور حسن اجرای قانون اساسنامه اداره کل میراث فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی و مطالعه وتحقیق در آثار باقی مانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در آنها و همچنین توسعه پژوهشهای میراث فرهنگی کشور و حمایت از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در این زمینه با برخورداری از توان و اطلاعات علمی از طریق استفاده هر چه مطلوبتر از امکانات بالقوه و بالفعل نیروی انسانی کارا. آزمایشگاه ها. و لوازم کتابخانه و سایر وسایل پژوهشی موجود اداره کل میراث وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی که در این اساسنامه به اختصار پژوهشگاه نامیده می شود براساس موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی تبدیل و امور آن طبق این اساسنامه اداره خواهد شد.
هدف :
انجام پژوهش به منظور حفظ و احیا و حل مسائل و مشکلات و تنگناهای میراث فرهنگی کشور و سایر اهداف مندرج در قانون تشکیل و قانون اساسنامه اداره کل مصوب مجلس شورای اسلامی.
وظائف :
1- انجام طرح های پژوهشی بنیادی. کاربردی و توسعه ای در زمینه های مربوط
2- انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در ارتباط با برنامه های تحقیقاتی مورد نظر
3- بررسی و شناسایی نیازهای گوناگون برنامه های تحقیقاتی مورد نظر در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی و بهره گیری مطلوب از امکانات موجود
4- انجام فعالیتهای ضروری در جهت بکار گیری نتایج تحقیقات
5- فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه ها و طرحهای تحقیقاتی مربوط
6- بررسی و شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی بخشهای تولیدی خدماتی و اجرایی
7- ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور
8- سایر وظائف مندرج در قانون تشکیل و قانون اساسنامه اداره کل مصوب مجلس شورای اسلامی
--------------------------------------------------------------------------------
اساسنامه صنایع دستی :
اهداف :
1- حفظ و احیا و بهبود کمی و کیفی صنایع دستی کشور
2- ازدیاد و تولید و درآمد صنعتگران و جلوگیری از کم کاری و بیکاری و افزایش سطح اشتغال
3- توسعه فروش و صادرات صنایع دستی ایران
وظائف و اختیارات سازمان به شرح زیر است :
الف: تحقیق و بررسی درباره صنایع دستی جمع آوری اطلاعات و آمار لازم و تهیه و اجرای طرحهای بهبود و توسعه صنایع دستی
ب: ترویج هنرهای دستی و ایجاد تحول و تنوع در طرحها و تولیدات صنایع دستی با حفظ اصالت ملی و محلی و توسعه موارد مصرف آن
ج: آموزش فنی و افزایش سطح مهارت و کارآیی صنعتگران صنایع دستی کشور
د: ایجاد و توسعه کارگاهها و مراکز تولید. تولید و فروش صنایع دستی ایران از طریق طرحهای سرمایه گذاری و ناحیه ای
ه: فراهم نمودن تسهیلات برای ایجاد و توسعه شرکتهای تعاونی صنایع دستی کارگاهها و واحدهای تولیدی اینگونه صنایع در سراسر کشور .
و: اعطای وام و اعتبار به شرکتهای تعاونی صنایع و صنعتگران مربوط به منظور خرید مواد اولیه تهیه و تغییر ابزار کار و توسعه و نوسازی کارگاه ها و ایجاد یا توسعه مراکز فروش صنایع دستی در داخل و خارج کشور
ز: ایجاد نمایشگاه در داخل و خارج کشور و همچنین شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی در زمینه صنایع دستی
ج: بازاریابی و کمک به توسعه مراکز فروش فرآورده های دستی در داخل و خارج از کشور
ط: همکاری با سازمانهای بین المللی صنایع دستی و قبول عضویت آنها با رعایت مقررات مربوطه
ی: نظارت در حسن انجام وظائف شرکت سهامی فروشگاه مرکزصنایع دستی و راهنمایی و ارشاد در فعالیتهای مربوط و عرضه خدمات فنی جهت پیشبرد و گسترش فعالیتهای آن
ک: اجرای مصوبات شورای صنایع دستی ایران
ل : انجام هر گونه فعالیتی که در نیل به هدفهای سازمان کمک می کند.
--------------------------------------------------------------------------------    
اساسنامه ایرانگردی و جهانگردی (گردشگری ) : 
الف: اداره و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که عبارتند از : مهمانخانه ها، مهمانسرا ها، چایخانه، استراحتگاه، اردوگاه، تاسیسات کنار دریا، حمام های آب معدنی، تاسیسات و تجهیزات مراکز ورزشی زمستانی و نظایر این تاسیسات که برای ایرانگردان و جهانگردان مناسب و لازم باشد و همچنین تامین وسایل لازم برای مسافرتهای فردی و جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور اعم از زمینی، هوایی، دریایی و تامین خدمات جهانگردی و عملیات بازرگانی و تبلیغاتی مربوط به موضوع سازمان برای ارائه پیشرفتهای مملکتی و شناساندن تحولات و تمدن اسلامی کشور و جاذبه های جهانگردی ایران
ب: تحصیل هرگونه اعتبار وام و یا اموال منقول و غیر منقول از طریق قانونی و با رعایت مقررات مربوط اعم از معوض یا غیر معوض برای رفع احتیاجات و مقاصد سازمان
ج: خرید و فروش اجاره و انجام معاملات نسبت به اموال منقول و غیر منقول برای بهبود و پیشرفت برنامه های سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
د: سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی داخلی در زمینه های مربوط به هدفهای سازمان
و: تنظیم برنامه و تامین خدمات لازم برای انجام مسافرتهای دسته جمعی در داخل و خارج از کشور

 

تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
در تاریخ 1398/5/10 شورای نگهبان با لایحه تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موافقت کرد. پیش از این شورا دو بار به دلایلی با تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی مخالفت کرده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه تشکیل این وزارتخانه را اصلاح و برای شورای نگهبان ارسال کرده و با موافقت شورای نگهبان روند اجرایی تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی آغاز شد و رییس جمهور، دکتر علی اصغر مونسان آخرین رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به عنوان سرپرست و پس از آن به عنوان اولین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مجلس معرفی کرد.
بر اساس این مصوبه از زمان تصویب این قانون، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیستند، با رعایت بند د ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث، گردشگری و صنایع دستی تبدیل شد.