یکشنبه 24 تیر 1403

هرگونه ارائه درخواست از سوی متقاضی منوط به ثبت نام در آدرس https://my.mcth.ir

و اخذ کد سرمایه گذاری از سامانه مذکور می باشد.

 
* اخذ مجوز موافقت اصولی احداث یا ایجاد تاسیسات گردشگری

 

* فرایند پذیرش و بررسی طرح

 

* فرایند صدور موافقت اصولی

 

دریافت فرایند صدور موافقت تاسیس مناطق نمونه

 

* فرایند درخواست تسهیلات

 

* راهنمای تطبیق تشکلهای مردم نهاد (برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید)
تطبیق پروانه فعالیت بر اساس مراحل ذیل انجام می‌شود:
 •  تکمیل فرم تقاضانامه، مشخصات فردی مسؤولین (اعضای هیات مدیره، بازرسان مدیرعامل و در صورت برخوردار بودن تشکل از ساختار امنایی، مشخصات فردی اعضای هیات امنا) اساسنامه و گزارش فعالیت و عملکرد مالی سه سال آخر از طریق پرتال.
 • مراجعه حضوری نماینده تشکل پس از انجام مراحل فوق در سایت جهت ارائه مدارک ذیل: 
  1-تصویر تمامی آگهی های مندرج در روزنامه رسمی ثبت.
  2-اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی و یا ارائه مدارک معتبر برای تخصص حداقل 2 نفر اعضاء هیات مدیره در ارتباط با موضوع فعالیت.
 •  آخرین گزارش هیات مدیره.
 •  آخرین گزارش بازرسان.
 •  نامه معرفی نماینده تشکل جهت انجام تشریفات اداری.
 •  انجام استعلامات 4 گانه. قوه قضائیه، اطلاعات، ناجا، دستگاه تخصصی/اداره کل میراث
 •  طرح پرونده متقاضیان تطبیق سمن در هیات نظارت
 •  معرفی به ثبت شرکتها در صورت موافقت هیات نظارت جهت اعلام آخرین تغییرات
 • اخذ پروانه فعالیت قبلی و تحویل پروانه فعالیت جدید
 • متقاضی محترم جهت ثبت تشکل خود در سامانه تشکلها از طریق مراجعه به کارشناس مربوطه و با همراه داشتن مدارک و مستندات لازم درخواست ثبت تشکل نماید.
مدارک لازم برای ثبت تشکل:
1ـ پروانه بهره برداری
2ـ اساسنامه
3ـ تصویر لوگو
4ـ تکمیل فرم اطلاعات مربوط به تشکل ( در سایت omtm.ir)