یکشنبه 24 تیر 1403

 

آثار شاخص شهرستان سلطانیه

 

نام اثر

آدرس

گـنبد سلطانیه

شهرستان سلطانیه خیابان انقلاب 

مـقبره ملا حسن کاشی

شهرستان سلطانیه میدان کارگر خیابان کاشانی

مـقبره و خانقاه چلپی اوغلو

شهرستان سلطانیه جاده قیدار روبروی مسکن مهر

مـعبد داش کسن ( معبد اژدها )

شهرستان سلطانیه  روستای ویر 

تـپه نور (تپه ناهور)

شهرستان سلطانیه محله تپه نور