شنبه 18 اردیبهشت 1400
جستجو


دکتر امیر ارجمند

مدير کل

سعید حسنی

رییس حوزه مدیر کل

محمدرضا محمدپور

سرپرست معاونت میراث فرهنگی

علی اکبر شرفی

معاون گردشگری

الناز خدایی فرد

معاون صنایع دستی

مرتضی کنگاور نظری

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

سرهنگ حسینعلی فضلی

فرمانده یگان حفاظت

آخرین بروزرسانی : شنبه, 18 اردیبهشت,1400