پنجشنبه 03 خرداد 1403
 

شرح وظایف

 

بـرنامه ريزي و همـاهنگي بـراي تهـيه گـزارش هاي خبـري و...
هماهنگي وتعامل با رسانه هاي ارتباط جمعـي - هماهنگي براي مستندسازي برنامه ها و مراسم هاي اداره كل
تهيه تصاوير مناسب جهت مستندسازي برنامه ها و مراسم هاي اداره كل
تهيه كليپ و فيلم هاي كوتاه

 

 
 
زهرا محمدی
مسئول روابط عمومی
شماره تماس : 33033348
شماره نمابر: 33033510
 

تماس با دفتر

آدرس: زنجان- خیابان خرمشهر- نرسيده به ميدان هنرستان- اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگری و صنايع دستي استان زنجان   

آدرس ایمیل :info_miraszanjan@miraszanjan.ir