شنبه 26 خرداد 1403
 
كميته فنی سرمايه‌گذاری استان:
این کمیته بمنظور بررسی فنی تشخیص ماهیت طرح های گردشگری و لزوم ایجاد آن در مکان پیشنهادی و تطبیق آن با ضوابط طرحهای بالادست بر اساس ماده 3 آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری در حوزه کارشناسی تشکیل می شود.
 
اعضای كميته فنی:
1ـ معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری استان بعنوان دبیر و عضو كميته
2ـ معاون گردشگری استان بعنوان عضو کمیته
3ـ کارشناس مسئول معاونت برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري استان به عنوان عضو کمیته
4ـ نماینده تشکل صنفی استان بعنوان عضو کمیته
5ـ کارشناس بازديد كننده معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری جهت ارائه گزارش در کمیته فنی (بدون حق رای)
6ـ رئيس حراست اداره كل استان به عنوان ناظر (بدون حق رای و امضاء)