یکشنبه 27 خرداد 1403

شورای راهبردی موزه ها و اموال منقول فرهنگی-تاریخی

 

اهداف: 

الف) هماهنگی و همسویی با ستاد مرکزی در امور مربوط به موزه ها و اموال منقول فرهنگی - تاریخی
ب) سیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص موزه ها و اموال منقول فرهنگی - تاریخی در استان
ج) ارتقاء سطح کیفی و دانش موزه داری در موزه های استان (در راستای استاندارد سازی موزه ها)
د) ارتقاء سطح علمی و حرفه ای پرسنل مرتبط با موزه ها
ح) آمایش استانی موزه ها

 

 

وظائف شورای راهبردی: 

1- بررسی و تطبیق طرح ها با شرح خدمات مصوب
2- بررسی و تصویب کلیه طرح های محتوایی، فنی موزه ها در استان و ارسال آن به اداره کل موزه ها جهت تصویب نهایی
3- بررسی و تصویب برنامه سالانه در رابطه با راه اندازی موزه های جدید، تجهیز موزه های موجود،برنامه ساماندهی اموال، حفاظت و مرمت اشیاء، برگزاری نمایشگاه و همایش ها و دوره های آموزشی با محوریت موزه های استان
4- پیش بینی اعتبار مورد نیاز جهت اجرای برنامه های سالانه از منابع تملک دارایی های سرمایه ای و استانی جهت اعلام به اداره کل موزه ها
5- نظارت بر حسن اجرای برنامه های سالانه و ارزیابی آن در موزه ها
6- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از معاونت میراث فرهنگی
7- تشکیل جلسات بر حسب نیاز و اعلام نتایج به صورت ماهانه به اداره کل موزه ها
8- هماهنگی و انجام پیگیری های مستمر از سوی کمیته، نسبت به نهایی نمودن طرح های ارسالی به ستاد تا اجرایی نمودن آنها
9- شناسایی و حمایت از بخش خصوصی و برنامه ریزی در خصوص استفاده از پتانسیل این بخش در عرصه موزه داری (مجموعه داران و موزه های خصوصی)
10- کمک به اجرای سیاست های کلان معاونت میراث فرهنگی در واگذاری موزه های قابل واگذاری به سایر ارگانها یا نهادهای دولتی، غیر دولتی یا بخش خصوصی
11- سایر امور مرتبط با موزه ها (چارت، پرسنل، ساختاری و غیره ...)

 

 

 

اعضاء شورای راهبردی موزه ها و اموال منقول فرهنگی - تاریخی استان زنجان

 

نام نام خانوادگی
سمت
عکس
محمد رضا محمد پور
دبير شورا
پرستو قاسمی
رییس گروه موزه ها واموال منقول
دبیر شورا ورابط
نسرین نظری
نماینده مالی
اسمعیل نظری خوشکار
کارشناس فنی
مهرداد عسگریان
کارشناس اموال
سجاد جعفری
کارشناس مرمت اشیاء

فاطمه قاسملو
کارشناس مرمت بنا

رضا میرزایی پور
کارشناس حقوقی