یکشنبه 24 تیر 1403
« منشور اخلاقی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان »
ارزش و مقام هر انسان، بستگی به انصاف، شایستگی، منش و رفتار او دارد. چنانچه موازین اخلاقی و وجدانی سرلوحه اعمال و رفتار انسان قرار بگیرد، قانون نیز به درستی اجراء خواهد شد. به عبارتی منشور اخلاقی هر سازمان، بیانیه ای متشکل از اصول و مبانی شغلی است، که روابط میان کارکنان، مدیران و آحاد مردم را تشریح   می کند و چراغ هدایتی برای عملکرد شفاف آنان است.
این اداره کل با عنایت به اصول اخلاقی مولای متقیان، حضرت علی ( ع ) در نهج البلاغه؛ اصل امانتداری، خدمتگزاری، مسئولیت پذیری، انضباط کاری، خوشرفتاری، بردباری، دادورزی، نفی خودکامگی و در راستای رسالت عظیم حفاظت و احیای مواریث فرهنگی و هنرهای سنتی، توسعه صنایع دستی و صنعت گردشگری منشور اخلاقی خود را به شرح ذیل ایفاد می نماید:
از وقتمان برای تفکر استفاده می کنیم، چرا که تفکر سرچشمه قدرت است.
از وقتمان برای کار استفاده می کنیم، چرا که کار بهای موفقیت است.
از وقتمان برای دوستی استفاده می کنیم، چرا که دوستی جاده خوشبختی است.
از وقتمان برای مطالعه استفاده می کنیم، چرا که مطالعه منبع عقل و دانش است.
-  خدمتگزاری به مردم را توفیق الهی، مسئولیتی بزرگ، ارزشمند و افتخار آفرین می دانیم.
-  وجدان کاری، وقت شناسی، نظم و انضباط اداری را سرلوحه امور خود قرار می دهیم.
-  کوشش می کنیم رفتار پسندیده و مثبت از خود و ذهنیتی خوب از اداره کل و ارباب رجوع ایجاد کنیم.
- تعهد می نماییم با اجرای مفاد منشور اخلاقی برای افزایش عملکرد و بهره وری بیشتر تلاش کنیم تا بتوانیم بین عملکردها و انتظارات، تناسب معقول را برقرار سازیم.
-  تلاشمان را معطوف ثبات، علاقمندی و اشتیاق نسبت به ایفاء وظایف خود نموده، انگیزه کار و بقای فعالیت خود را رضایتمندی و آرامش ارباب رجوع می پنداریم.
- در راستای تعلیمات الهی اسلامی از شایعه، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که محبت و اعتماد کارکنان را نسبت به یکدیگر تضعیف می کند پرهیز نموده، زیرا آن را مانع بزرگی در راه توسعه جامعه، رشد و ترقی یکدیگر می دانیم.
-  مرتب نمودن لباس و آراستگی ظاهر را نشانه شخصیت انسانی و پویایی دانسته، با پوشش مناسب عرف و فرهنگ جامعه، شئونات یک کارگزار دولت اسلامی را حفظ می کنیم.
-  دوستی و صمیمیت بین کارکنان و مدیریت اداره کل، جدیت در رفع مشکلات، مشارکت در شادی و غم های یکدیگر، مورد قبول همه بوده، بر آن پافشاری می نماییم.

دبیرخانه کمیسیون تحول اداری