یکشنبه 24 تیر 1403

آثار شاخص شهرستان زنجان

 

ردیف
نام اثر
آدرس
1
بازار تاریخی زنجان
محدوده خیابانهی امام -سعدی جنوبی و فردوسی
2
میدان انقلاب
میدان انقلاب میدان اصلی شهر
3
میدان ورک چی
بازار تاریخی 
4
میدان مسگرها
بازار تاریخی
5
دبیرستان شریعتی
زنجان چهار راه سعدی
6
کارخانه کبریت
زنجان خیابان صفا
7
عمارت ذوالفقاری موزه باستان شناسی
زنجان انتهای خیابان زینبیه
8
عمارت دارایی موزه صنایع دستی
زنجان انتهای خیابان زینبیه
9
بنای رختشویخانه زنجان
زنجان خیابان سعدی وسط کوچه رختشویخانه
10
بنای کشتارگاه
زنجان خیابان خیام
11
خانه توفیقی
شهر زنجان- خیابان خواجه نصیر – محله غریبیه
12
خانه خدیوی
زنجان خیابان 7تیر
13
خانه بهمنی (خانه هنرمندان)
شهر زنجان –خیابان امام –خیابان خواجه نصیر –كوچه توفیقی
14
خانه حکیمیان
شهر زنجان –خیابان شهدا –كوچه شهداء
15
خانه شیخ الاسلام
شهر زنجان-خ فردوسی –خیابان ضییی-كوچه شیخ الاسلام
16
خانه باغ معین
شهر زنجان –جنوب غربی زنجان كنار زنجان رود
17
کاروانسرا سنگی
زنجان خیابان خیام
18
کاروانسرای دخان
شهر زنجان –خیابان سعدی جنوبی روبروی سر در ورودی بازار
19
کاروانسرای نیک پی
شهرستان زنجان –بخش زنجانرود-روستی نیك پی –انتهی غربی روستا
20
سرای کلبعلی
شهر زنجان –بازار تاریخی
21
سرای ملک
شهر زنجان –بازار تاریخی
22
سرای گلشن
شهر زنجان –بازار تاریخی
23
سرای بهجت
شهر زنجان –بازار تاریخی
24
سرای حاج شعبان
شهر زنجان –بازار تاریخی
25
سرای مشهدی علی
شهر زنجان –بازار تاریخی
26
سرای علیقلی
شهر زنجان –بازار تاریخی
27
سرای حاج شامی بالا
شهر زنجان –بازار تاریخی
28
سرای ناصری
شهر زنجان –بازار تاریخی
29
سرای حاج ابراهیم (کلاهدوزان)
شهر زنجان –بازار تاریخی
30
حمام حاج داداش
شهر زنجان –بازار  پیین –روبروی مسجد میرزائی قائمی
31
حمام میرلی
شهر زنجان –بازار  پیین
32
پل میربهاالدین
شهر زنجان –جنوب غرب زنجانبر روی زنجانرود
33
پل سردار
شهر زنجان –جنوب غرب زنجان بر روی زنجانرود
34
پل حاج سید احمد
شهر زنجان –جنوب غرب زنجان بر روی زنجانرود
35
مسجد جامع زنجان
شهر زنجان –ضلع جنوبی سبزه میدان
36
مسجد چهلستون
شهر زنجان –بازار تاریخی
37
مسجد حسینیه
شهر زنجان –خ فردوسی
38
مسجد زینبیه
شهر زنجان –خ زینبیه
39
مسجد خانم
شهر زنجان –سبزه میدان –كوچه مسجد خانم
40
مسجد آقا سید فتح الله
شهر زنجان –خ امام –كوچه سید فتع الله
41
مسجد ولیعصر (مسجد ملا)
شهر زنجان –خ امام –بین كوچه باشگاه و كوچه سید فتع الله
42
مسجد آقا کاظم
شهر زنجان –خ سعدی جنوبی
43
مسجد میرزایی قائمی
شهر زنجان –خ فردوسی – را سته بازار پیین
44
مسجد اسحاق میرزا
شهر زنجان –خ طالقانی – محله سر چشمه
45
مسجد دمیریه (دمیرلو)
شهر زنجان – خ امام –میدان 15 خرداد –خ نواب صفوی ك دمیریه
46
مسجد یری بالا
شهر زنجان –خ سعدی جنوبی –ك شهید چمنی
47
مسجد عباسقلی خان
شهر زنجان-خ سعدی –ك عباسقلی خان
48
امام زاده سید ابراهیم
شهر زنجان خ امام خمینی
49
آرامگاه میرزا مهدی
شهر زنجان –خ امام خمینی –نرسده به میدان 15 خرداد ك رضیی
50
آرامگاه میرزا ابوالقاسم مجتهد
شهر زنجان –خ امام خمینی –نرسده به میدان 15 خرداد ك رضیی
51
آرامگاه میرزا عبدالله
شهر زنجان –خ نواب صفوی
52
تکیه تاریخی ارمغانخانه
بخش قره پشتلو-روستی ارمغانخانه
53
آب انبار مسجد یری بالا
شهر زنجان –خ سعدی جنوبی –ك شهید چمنی
54
آب انبار یری پایین
شهر زنجان – خ سعدی جنوبی –ك شهید چمنی
55
آب انبار حاجی میربهاالدین
شهر زنجان –بازار تاریخی
56
آب انبار عباسقلی خان
شهر زنجان –خ سعدی-ك عباسقلی خان
57
آب انبار حاج لطف الله
منتهی الیه غربی بازار-جنب مسجدی موسوم به شیخ علی
58
آسیاب دهشیر
بخش مركزی زنجان –دهستان بوغدا كندی -100 متری شمال غربی روستی دهشیر
59
قلعه سهرین
بخش قره پشتلو –روستی سهرین -2 كیلو متری شمال غربی روستا
60
قلعه تورپاخ قالای
بخش قره پشتلو –شهر ارمغانخانه 
61
تپه گورستان ارمغانخانه
بخش قره پشتلو شهر ارمغانخانه –2 كیلومتری جنوب ارمغانخانه
62
تپه دوسران
بخش قره پشتلو-300متریشمال روستی دوسران
63
موزه شهدا
شهر زنجان –خ خواجه نصیر الدین طوسی
64
موزه تاریخ طبیعی
ابتدی جاده زنجان به تبریز –پارك جنگلی ارم