یکشنبه 15 تیر 1399

خانه خدیوی

بنای خدیوی در ضلع شمال غربی خانه ذوالفقاری و در سمت جنوبی خیابان هفت تیر واقع گردیده، در ضلع شرقی و منتهی الیه خیابان هفت تیر به خیابان سعدی وسط قرار دارد.

بنای خدیوی در محله ای معروف به دالان آلتی و در ضلع جنوبی خیابان فعلی هفت تیر واقع گردیده .

نظر به اینکه هیچگونه کتیبه و یا نوشته ای که دال به زمان ساخت بنا باشد بدست نیامده است، زمان دقیق ساخت بنا بر ما مشخص نیست لذا با عنایت به سبک و نوع ساخت، اين بنا در اوائل  دوره پهلوی ساخته شده است.

خانه خدیوی از جمله بناهایی می باشد که متاثر از الگوهای رایج غرب با حفظ سنتهای هنری و تزئینی ایرانی و ملهم از شیوه های بومي در دهه های پایانی سده 14ه.ق در عرضه معماری ایران شکل گرفته است. این عمارت بصورت دو اشکوبه ساخته شده که کاربری و اهمیت هر بخش از بنا با به حداکثر رساندن و كاهش تزئینات آن مشخص شده است. 

بنای خدیوی را می توان یک نمونه کامل از نظر تزئینات دانست که در اوائل پهلوی در این استان ساخته شده است، از جمله تزئینات این بنا می توان به آجرکاریهای نما ، گچ بریهای زیبا و ستونها و نما، لمبه کاری با نقوش متنوع، وجود ایوان که برروی شش ستون چوبی با پوشش گچی استوار گردیده و همچنین به وجود نرده های تزئینی اشاره نمود.

اين بنا كه در حال حاضر در اختیار مالک ( آقای خدیوی ) می باشد، در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و اقدامات حفاظتي و مرمتي براي آن آغاز شده است  .

 

آدرس : زنجان، سعدي وسط، انتهاي خيابان هفت تير

تصاویر مرتبط