یکشنبه 27 خرداد 1403

بهاء بلیط موزه ها و اماکن تاریخی دارای ورودیه استان زنجان

 

خارجی

تومان

ایرانی

تومان

محل موزه
تحت پوشش
نام موزه
ردیف
250/000
30/000
سلطانیه
میراث فرهنگی
گنبد وموزه سلطانیه
1
600/000
100/000
گرماب
میراث فرهنگی
غار کتله خور
2
150/000
20/000
زنجان
میراث فرهنگی
موزه باستان شناسی ومردان نمکی
3
150/000
20/000
زنجان
میراث فرهنگی
موزه رختشویخانه
4
100/000
10/000
زنجان
میراث فرهنگی
موزه صنایع دستی
5
100/000
10/000
ابهر
میراث فرهنگی
موزه باستان شناسی ابهر
6
100/000
10/000
سلطانیه
میراث فرهنگی
مقبره چلبی اوغلی
7
150/000
15/000
سلطانیه
میراث فرهنگی
معبد داش کسن
8
رایگان
رایگان
زنجان
بنیاد شهید
موزه شهداء
9
1/000
1/000
زنجان
محیط زیست
موزه تاریخ طبیعی
10
50/000
4/000
زنجان
خصوصی
موزه گیاهان دارویی
11
-
1000
زنجان
اداره محیط زیست
موزه تاریخ طبیعی
12
-
10000
زنجان
موسسه مهرانه
موزه مهرانه
13
رایگان
رایگان
زنجان
اداره پست
موزه پست
14
رایگان
رایگان
زنجان
آموزش و پرورش
موزه فرهنگ و تاریخ
15