دوشنبه 04 مهر 1401

الناز خدايی فرد
معاون صنایع دستی
 
شرح وظایف  
- راه اندازی و استقرار بازارچه های صنایع دستی با هدف تقویت و حمایت بخش خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی و افزایش میزان فروش و توسعه بازارهای عرضه محصولات
- بازاریابی و توسعه صادرات صنایع دستی با هدف تبیین جایگاه واقعی صنایع دستی استان در سطح کشور و خارج از کشور، توسعه بازارهای داخلی و دستیابی به بازارهای خارجی جدید صنایع دستی به عنوان مکمل بخش گردشگری
-  ارتقاء کیفیت محصولات، افزایش کمی تولیدات و ارتقاء سهم صنایع دستی در تولید ناخالص ملی و استانی
- ساماندهی نظام حمایت از هنرمندان، صنعتگران و مشاغل مرتبط با صنایع دستی با حفظ اشتغال موجود، توسعه اشتغال مولد و اعتمادسازی و ارتقاء سطح درآمد صنعتگران
-  ایجاد بسترهای اجرایی و هماهنگی جهت حضور فعال هنرمندان، صنعتگران در نمایشگاههای داخلی، خارجی و مجامع ملی و بین المللی
-  هماهنگی بین دستگاهها و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد توسعه، بازسازی و نوسازی کارگاههای صنایع دستی استان
-  همکاری و تعامل با سازمانها و دستگاههای مرتبط جهت ساماندهی و توسعه بخش تعاونی و سازماندهی نهادها و ساختارهای اقتصادی،  بازرگانی، اجتماعی و هنری
-  فراهم آوردن زمینه های توسعه، گسترش و ترویج صنایع دستی با هدف فرهنگ سازی در زمینه تولید و مصرف صنایع دستی
-  برنامه ریزی به منظور مشارکت در همایش ها ، سمینارهای ملی و جشنواره های صنایع دستی با هدف رشد و ارتقاء صنایع دستی
- حمایت از هنرمندان و صنعتگران از طریق اجرایی نمودن قانون بیمه تامین اجتماعی، تامین تسهیلات و منابع بانکی و سازماندهی ساختارهای قانونی در حوزه های اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی و هنری
-  نیازسنجی آموزشی به منظور برنامه ریزی های لازم آموزشی در حوزه های صنایع دستی
-  ایجاد ارتباط بین دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی استان و کشور با تولیدکنندگان صنایع دستی با هدف بهره مندی از شیوه های    نوین علوم و نتایج پژوهشی به منظور ارتقاء کیفی مصنوعات صنایع دستی
-  استانداردسازی، مستندنگاری و احیاء رشته های در حال فراموشی
-  ایجاد حمایتهای قانونی نظیر بیمه محصولات، معافیت های مالیاتی و اعطای یارانه های هدفمند
-  گسترش تحقیقات و پروژه های کاربردی در زمینه طراحی بسته بندی محصول و فرهنگ سازی مصرف
-  هماهنگی در جهت ثبت ملی میراث معنوی و ناملموس صنایع دستی استان
 
 
 
 
اعظم عبدی کیا
کارشناس توسعه ترویج وآموزش صنایع دستی
شرح وظایف:
-  گردآوری اطلاعات لازم درخصوص آثار هنرمندان و صنعتگران استان
-  گردآوری اطلاعات مورد نیاز در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی در استان
-  نیازسنجی آموزشی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
-  نظارت مستمر بر فعالیت های آموزشی در کارگاههای تولیدی
-  همکاری در تهیه طرحهای حمایتی در جهت بهبود محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی
-  راهنمایی واحدهای تولیدی در جهت ترویج و بهبود کیفیت تولید
-  تشکیل بانک اطلاعاتی از هنرمندان، آثار، اقدامات، معرفی صنایع دستی و...
-  ایجاد ارتباط موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی استان با تولید کنندگان صنایع دستی و هنرهای سنتی
-  برنامه ریزی برای بسته بندی و بهینه سازی بسته بندی محصولات صنایع دستی.
-  شناسائی رشته های صنایع دستی استان با مزیت نسبی اشتغال گرائی.
-  همکاری در تهیه طرحهای مناسب به منظور توسعه و ارتقاء کمی و کیفی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
 
                                                                                    
 
پرویز رسولی     
کارشناس حمایت از تولید
شرح وظایف:
-  فراهم آوردن زمینه های اجرای برنامه های حمایت از توسعه کمی و کیفی محصولات صنایع دستی و هنرهای دستی
-  جلب مشارکت مردم در جهت سرمایه گذاری در تولید صنایع دستی و هنرهای سنتی
-  اجرای دستورالعملهای مربوط به حفظ و احیاء صنایع دستی و هنرهای سنتی
-  شناسایی و گردآوری آثار با ارزش و برگزیده صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان
-  شناسایی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
-  شناسایی محصولات تولیدی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
-  ایجاد بانک اطلاعات با همکاری واحدهای مختلف
-  همکاری در تهیه طرحهای ارتقاء بهره برداری عوامل تولید در صنایع دستی و هنرهای سنتی
-  نظارت بر فعالیت کارگاههای تولیدی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
-  آشناسازی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان از سایر رشته های مربوط علاوه بر رشته های مورد فعالیت
-  استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی در جهت همکاری و نظارت بر فعالیت صنوف مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
-  نظارت بر اجرای دستور العمل های بهبود کمی و کیفی صنایع دستی
-  ایجاد مرکز اسناد و مدارک صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان

 

 

                                                                                        
مهری ملا بابایی
متصدی صدور مجوزهای صنایع دستی
 
شرح وظایف
 -  ذخیره ثبت و تجمیع اطلاعات متقاضی در سیستم
 -  گزارش گیری از سیستم بر حسب نیاز برای برنامه ریزی
 -  صدور  و پرینت کارت شناسائی و سایر مجوز های سه گانه از طریق سیستم
-  تماس با متقاضی جهت دریافت مجوز صدور و تمدید شده
-  راهنمایی متقاضی جهت دریافت فرم ثبت نام جهت مجوزهای سه گانه
-  ارائه فرم، مدارک مورد نیاز وآدرس سامانه به متقاضی جهت ثبت نام در دفاتر پیشخوان یا کافی نت
 
                                                                                

 

مسعود همراز
کارشناس امور تسهیلات ، اشتغال و سرمایه گذاری 
 
- انجام کلیه امور مربوط به ارائه تسهیلات به طرح های مشاغل خانگی صنایع دستی استان
- انجام کلیه امور مربوط به ارائه تسهیلات به طرح های صنایع دستی استان طبق تفاهم نامه های منعقده فی مابین با بانک های عامل و موسسات مالی
- انجام امور مربوط به سرمایه گذاری صنایع دستی با هماهنگی واحد سرمایه گذاری
- رابط معاونت صنایع دستی استان در سامانه کارا
- انجام کلیه امور مربوط به سامانه رصد اشتغال معاونت صنایع دستی استان
- رابط ارزیابی عملکرد معاونت صنایع دستی استان
 
 
سحر قربانی
کارشناس بازرگانی و برنامه
شرح وظایف
-  اجراء و پیشنهادهای برگزاری نمایشگاههای سراسری – منطقه ای
-  جمع آوری اطلاعات و آمار نمایشگاههای برگزار شده در استان وگزارش آن
-  نظارت برنحوه اجرای نمایشگاههای صنایع دستی داخل و خارج استان
-  اطلاع رسانی واقدام نسبت به اعزام صنعتگران صنایع دستی استان جهت مشارکت در نمایشگاههای استانهای دیگر
-  معرفی صنعتگران صنایع دستی  برای غرفه های فروش وکار زنده به همایش های منطقه ای ، سراسری و استانی
-  شناسایی و اقدام در ایجاد بازارچه های فصلی دائمی و موقت و جشنواره های مصوب
-  اطلاع رسانی به هنرمندان جهت شرکت در بازارچه های موقت و جشنواره ها ونظارت بر نحوه اجرای بازارچه های موقت و محصولات ارائه شده
 
 
مریم وفا 
کارشناس بازرگانی خارجی و بیمه
شرح وظایف 
-  ثبت نام از متقاضیان بیمه
-  معرفی متقاضیان به سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه شدن
-  اطلاع رسانی و اقدام نسبت به اعزام صنعتگران صنایع دستی استان جهت مشارکت در نمایشگاه های خارجی
-  شناسائی هنرمندان ، صادرکنندگان برتر و تجلیل از آنها
 

 

 

سپیده خامدی
کارشناس صنایع دستی
 
 

 

علی شکوری
میز خدمت