یکشنبه 27 خرداد 1403

مسجد اسحاق میرزا

مسجد اسحاق میرزا از جمله مساجد تاریخی شهر زنجان است که در محله قدیمی سرچشمه قرار دارد. این بنای مذهبی مطابق با شیوه معماری مساجد شبستانی با چهل ستونی ساخته شده است، سبکی که در ساخت مساجد در قرون متقدم اسلامی بکار برده می شود و در دوره زند در شیراز بار دیگر ظهور کرده و ادامه آنرا در دوره قاجار می توان دید. آنچه که در شیوه معماری و تزئینی مسجد اسحاق میرزا قابل توجه است تعدد و تنوع طاق و قوسهای فضاهای ارتباطی آن می باشد.


شبستان این مسجد در ضلع شمالی قرار گرفته که طاق و تویزه های آن با پوشش گچین و قوس جناغی بر روی ستونهای آجری بلند و نسبتا قطوری استوار گردیده است. در این بنای مذهبی کتیبه ای یافت نشده است اما در کتاب ناسخ النواریخ نوشته محمد تقی خان سپهر عنوان گردیده که این مسجد توسط اسحاق میرزا پسر عبداله میرزا دارا و نوه فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است.
التواریخ نوشتة محمد تقی خان سپهر عنوان گردیده که این مسجد توسط اسحاق میرزا پسر عبداله میرزا دارا و نوة فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است .   

 

تصاویر مرتبط

نقشه

36.673755
48.481983