یکشنبه 15 تیر 1399

کاروانسرای نیک بی

کاروانسرای نیک پی در روستای نیک پی از بخش زنجانرود و به فاصله 35 کیلومتر شمال غربی شهرستان زنجان قرار دارد.

اين کاروانسرا داخل روستا و در نزدیکی تپه ای به نام تپه قبرستان قرار گرفته است.

اطراف این کاروانسرا خانه های روستایی قرار دارد، اين کاروانسرا بر اساس اسناد و متون تاریخی برجای مانده، متعلق به عصر صفوی می باشد که در زمان شاه عباس دوم در مسیر یکی از راههای عمده بازرگانی فلات ایران ساخته شده است.

کاروانسرای نیک پی از جمله کاروانسرهای ساخته شده به سبک چهار ایوانی دوران صفویه می باشد و بر اساس پلان بر جای مانده این کاروانسرای چهار ایوانی با پلان چهار گوش دارای صحن و میانسرای هشت ضلعی غیرمنظم بوده که گرداگرد آن را حجره های چهارده گانه در بر گرفته است برای دستیابی به اصطبل، انبارها و سایر فضاهای خدماتی در گوشه هر ضلع از صحن، میانسرای مرکزی وجود دارد.

طي سالهاي گذشته بخشهای عظيمي از بنا تخریب شده  ولي طي مرمتهاي اخير توسط اداره ميراث فرهنگي استان، بخشی از آن احيا شده است.

تزئینات شاخص و قابل توجه در اجزاء این اثر تاریخی مشاهده نمی گردد. فقط در سطوح داخلی وجود تاقچه هایی با قوس هلالی و طاقنماهایی با قوس جناغی و قاب بندیهایی با آجر چینی ساده و بصورت یکنواخت دیده می شود.

 آدرس: شهرستان زنجان، شهر نيك پي

تصاویر مرتبط