دوشنبه 05 اسفند 1398

آب انبار حاجی لطف الله

این آب انبار در منتهی الیه غربی محله بازار و در جنب مسجدی موسوم به شیخ علی قرار دارد .

به استناد کتیبه موجود در این محل ، احداث بنا به همت مرحوم حاجی لطف الله نامی اتفاق افتاده و تاریخ آن متعلق به سال 1315 هجری قمری است . کتیبه آب انبار به خط نستعلیق به این مضمون بر روی سنگ حک گردیده است(( مرحوم حاجی لطف الله ، به تاریخ 1315 ه . ق ))
آب این عنصر از طریق قنات حاجی یوسف تامین گردیده که پس از طی مسیر طولانی از جبهه شمالی آن به محل سرازیر می شده است . مخزن این آب انبار هم به روش ریخته ای اجرا شده و آب بندی آن با ملات ساروج بوده است.

تصاویر مرتبط