یکشنبه 27 خرداد 1403

آب انبار مسجد یری بالا

این آب انبار در جنب مسجد و محله ای موسوم به همین نام قرار گرفته و آب انبار و حجرات مسجد بصورت مجموعه ای احداث گردیده است . با عنایت به معماری آب انبار و همزمانی احداث آن با مسجد چنین استنباط می شود که این آب انبار حدود سال 1285 ه . ش ساخته شده و بانی آن شخصی بنام آقا شیخ حسین جوقینی بوده که با همکاری و همیاری اهل محل احداث گردیده است .

آب این آب انبار از قنات موسوم به قیز قید تامین گردیده و از طریق جویهای سطح الارضی پس از محل داوود قلی و عباسقلی خان ، این آب انبار را پر می نموده است .
با توجه به ارتفاع ساروج که حدود 2 متر می باشد ، گنجایش مخزن را می توان 186 متر مکعب تصور کرد .
قابل ذکر است که علاوه بر آب انبارهای مزبور در شهر زنجان محل هایی برای برداشت آب بسیار جالب و در عین حال بهداشتی ساخته شده که فاقد مخزن آب بودند . و آب آنها به اصطلاح ( آب دزدک ) از قناتها تامین می گردید . به عبارت دیگر سازندگان آنها با مورد شناسایی قرار دادن مسیر قناتها . تاسیسات مربوطه به برداشت آب را که همان پا شیر یا چهل پله ( قرخ ایاق ) است . در آن محل قرار می دادند . در نتیجه آب مورد نیاز بطور دائم در محل برداشت آب موجود بوده است .

تصاویر مرتبط

نقشه

36.666996
48.484022