یکشنبه 15 تیر 1399

مسجد آقا سید فتح الله

این بناهای مذهبی در راسته معروف به راسته صندوق سازان بازار بالای شهر زنجان و در کوچه ای که سابق کوچه ذور یاستین گفته می شود قرار دارد.مسجد سید فتح الله از نوع مسجد چهلستونی یا شبستانی می باشد که پیش طاق مسجد با رسمی بندی زیبا بر سطحی از کاشیکاری دوره قاجار و با طرحهای معقلی بصورت فضایی سرپوشیده و نیمه بازی مانند ایوان می ماند که در جلوی درگاه ورودی طراحی و ساخته شده و فضای مسجد را از فضای معبر عمومی به شکل زیبایی متمایز ساخته است و منتهی به بخش هشتی بنا که با همین شیوه تزئین شده است می گردد.
میانسرای مسجد سید فتح الله هشت ضلعی است که شبستان های مردانه و زنانه را در ضلع شمالی در خود جای داده است. شبستان اصلی که طاق و تویزه آن بر روی ستونهای نسبتا قطور و کوتاه استوار گردیده دارای محراب کاشیکاری زیبا با طرحهای هندسی و رنگهای رایج دوره قاجار است و بر پیشانی آن تاریخ 1290 ه.ق نشان میدهد که این بنا بایستی در اواسط دوره قاجار ساخته شده باشد.

 

تصاویر مرتبط

نقشه

36.667607
48.480335