یکشنبه 27 خرداد 1403

سرای ملک

این سرا در بازار پایین قرار دارد. سرای ملک به مساحت 82/2811 متر مربع با داشتن یک حیاط وسه دالان ورودی و یک دالان عمود بردالان ورودی جنوبی که از سمت شرق دارای یک ورودی دیگر میباشد که در یک طبقه بنا شده است. این بنا از الگوی سراهای رواق دار تبعیت کرده که امروزه رواق های آن مسدود شده و به حجره ها اضافه گردیده است.

سرای ملک در جبهه شمالی راسته بازار پایین قرار گرفته است. در ضلع غربی آن حمام حاجی داداش و در روبروی آن سرای گلشن قرار گرفته است. این سرا دارای 5 ورودی می باشد که ورودی اصلی در راسته بازار پایین قرار دارد و دو ورودی به کوچه شرقی بنا و دو ورودی دیگر به فضای باز متروک در سمت غرب بنا( پشت حمام حاجی داداش) باز می شوند.
طبق اظهارات کسبه سرا ساخت این بنا  در سال 1300 ﻫ ق به پایان رسیده است و در سال 1345 هجری قمری مرمت و بازسازی شده است .بیشتر بخشهای بنا امروزه متروکه شده و تبدیل به انبار کالا گردیده است. این بنا در چند سال اخیر توسط اداره كل میراث فرهنگی مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است و طبق طرح مرمت آن، به بازارچه صنایع دستی تغییر کاربری داده است. اما به دلایلی که خارج از مقوله این گزارش است، بازارچه فعال نمی باشد و عملاً به صورت متروکه و بارکاربری محدود مورد استفاده است.
این سرا با داشتن یک حیاط و پنج ورودی ورودی در یک طبقه بنا شده است. بنا از الگوی سراهای رواق دار تبعیت کرده که امروزه رواق های آن مسدود شده و به حجره ها اضافه گردیده است. حیاط دارای معماری چهار ایوانه با پلان مربع می باشد که دور تا دور آن دارای 20 حجره و چهار راهروی دسترسی بین حجره های شرقی-غربی می باشد. به نظر می رسد ستون های رواق ها به صورت مستطیل با نیم ستونی گرد اجرا شده است. ایوان شمالی این سرا از همه مرتفع تر است. در ورودی بنا در محل تقاطع دالان های غربی شرقی و جنوبی چهارسوقی وجود دارد که سقف آن را گنبد بزرگ و زیبایی پوشانیده است و سطح آن با تزئینات کاربندی و نقوش معقلی و با ترکیبی از آجر و کاشی مزین شده است.

تصاویر مرتبط