شنبه 26 خرداد 1403

مسجد ولیعصر ( مسجد ملا )

مسجد ولیعصر(عج) واقع در راسته صندوق سازان در بافت تاریخی و قدیم بازار شهر زنجان (بازار بالا) قرار دارد این مسجد و مدرسه از جمله آثار ارزشمند تاریخی و مذهبی می باشد که از زمان قدیم تا کنون بر جای مانده است.

 
بر اساس متون تاریخی از جمله کتاب مرآه البدان تألیف محمد حسن خان ( اعتماد السلطنه ) که در صفحه 2012 در باب مساجد جامع شهر زنجان چنین می نویسد.
ازجمله مساجدی که صدق جامع بر آن می شود مسجدی است که در سال 1173 هجری قمری توسط حاجی پیر ولی نامی بنا شده و چون ملا محمد علی حجت زنجانی معروف به بابی آن را تعمیر کرده اکنون به مسجد ملا محمد علی مشهور است .
قدمت مسجد ولیعصر (عج) بیش از دو قرن می باشد که بنای اولیه و نخستین آن به عصر زندیه باز میگردد. در عهد ناصری (ناصر الدین شاه قاجار) این مسجد مدرسه در اختیار ملا محمد علی حجت زنجانی قرار گرفت از این رو این مسجد در میان عامه مردم به مسجد بابیها یا مسجد ملا معروف می باشد.
تنها کتیبه بر جای مانده از این اثر که بعنوان سند مکتوب واجد ارزش فراوانی است کتیبه ای است از سنگ مرمر سفید که به خط نسخ در قالب شعر نام بانی و تاریخی ساخت بنا را چنین بیان میکند .
                            حاجی ابن علی بوقت شباب         ساخت این مسجد از برای ثواب
                                 سال تاریخش از خرد جستن        الف سبعین ثلاث داد جواب
سنگ نوشته فوق در قدیمی ترین و نخستین صحن ستوندار مسجد در قسمت محراب بدست آمده ، مسجد و مدرسه ولیعصر ( عج ) از جمله مساجدی به سبک چهلستونی یا بومی یا عباسی می باشد  و دارای میانسرای مستطیل شکل است .
این مسجد از جمله مساجد منحصر بفردی است که در طول تاریخ خود به فرا خور نیاز زمان توسعه و گسترش یافته و از این رو ما شاهد وجود شبستانهای متعددی بعنوان صحن مسجد در جوار هم هستیم. این بنا در مجموعه ثبتی بازار زنجان قرار دارد.

تصاویر مرتبط

نقشه

36.666730
48.480508