شنبه 26 خرداد 1403

آب انبار عباسقلی خان


این آب انبار در بافت قدیمی شهر زنجان، محلّه قدیمی عباسقلی خان و در کنار مسجدی به همین نام قرار گرفته است . در کتیبه ی موجود در مدخل آب انبار این مضمون نوشته شده است :
(( بانی این آب انبار فی سبیل الله جناب آقا میرزا حسن خان و جناب ابراهیم خان سالار در احسان والد مرحوم حاجی میرزا یحیی و برادشان حاجی حسین خان مرحوم فی غره رمضان ه . ق ))

آب این آب انبار، با جوی های سطح الارضی از آب قنات حاجی میربهاء الدین تامین می شده است.
ورودی آب به مخزن از سمت غربی و برداشت آب از سمت شرقی می باشد. سر در پاشیر به علت سر گیر شدن آن اندکی از کوچه عقبتر نشسته و قوس خوزی زینت بخش آن است و در وضعیت فعلی پله های آن برداسته شده و کف سازی های متوالی معبر باعث شده تا در این آب انبار، سر گیر باشد.

تصاویر مرتبط

نقشه

36.669695
48.483939