یکشنبه 15 تیر 1399

میدان ورک چی ها

میدان "ورک چی ها" یکی از میادین قدیمی بازار زنجان است

نام ورک چی میدان برگرفته از بوته خار است سوخت گياهي كه بيشتر شامل خارهاي بياباني است و به آن "ورك" مي گفتند و سوخت حيواني كه در زبان محلي بدان "كرمه" يا "ياپما" گفته مي شد که در قدیم جهت سوخت در نانوایی ها حمام ومنازل مورد استفاده بود و محل فروش و توزیع این محصول میدان  "ورک چی ها" بوده که یکی از میادین قدیمی بازار زنجان است که شما می توانید ازدحام چرخچی ها را در آنجا ببینید. معمولا چرخچی ها در چند میدان از میادین بازار تجمع می کنند تا کسی اگر برای حمل و نقل بار خود احتیاج به چهار چرخه داشت، بتواند خبرشان کند. در انتهای میدان مسگرهای بازار پایین نیز محلی برای تجمع چرخچی ها وجود دارد.

تصاویر مرتبط