دوشنبه 16 تیر 1399

مرتضی کنگاور نظری

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

مشخصات فردی

 • متولد: 1358 زنجان
 • تلفن مستقيم: 02433033452
 • نمابر: 02433785054
 • تلفن داخلي: 452
 • ايميل: develop_dep@miraszanjan.ir

سوابق تحصیلی

 • 1-کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  2-کارشناسی رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • -راهبری هدایت و ایجاد زمینه های لازم به منظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات ساختار و تشکیلات
  -روش های انجام کار آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرایند ها در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان مرکزی
  -برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سازمان در استان با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط
  -توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف سازمان و نظارت بر اجرای آنها
  -برنامه ریزی تامین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محل های مختلف
  -برنامه ریزی برای تامین آمار و اطلاعات مورد نیاز استان
  -نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی آموزش های ضمن خدمت کارکنان استان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی
  -نظارت بر نحوه تشکیل استقرار طبقه بندی و نگهداری آمار محسولات حوزه های مختلف سازمان در چارچوب نظام های مصوب وابلاغی
  -پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اغم از ورزشی تفریحی سیاحتی و زیارتی کارکنان و ارایه پیشنهاد به سازمان مرکزی
  -نظارت برحسن جریان اداری و مالی سازمان استان به منظور انجام صحیح و سریع وظایف و فعالیت ها
  -نیازسنجی آموزشی کارکنان سازمان استان و ارایه نتایج به سازمان مرکزی
  -بررسی و برنامه ریزی در خصوص نحوه تامین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
  -نظارت و مراقبت بر کلیه امور مالی به منظور حفظ و رعایت مقررات مربوط
رزومه: nazari1 (1)
محل خدمت: زنجان
آخرین بروزرسانی : یکشنبه, 15 تیر,1399