شنبه 16 فروردین 1399
جشنواره شاتوت
25 اردیبهشت ماه 97
روستای هزاررود - شهرستان طارم
 
  • زمان  برگزاری
25 اردیبهشت ماه 97
  • محل برگزاری جشنواره 
شهرستان طارم – بخش مرکزی – روستای هزار رود
  • دوره برگزاری
اولین دوره
 
  • این جشنواره برای نخستین بار است که در روستای هزار رود طارم به علت وسعت باغ های شاتوت و طبیعت زیبای این منطقه برگزار می شود. در این جشنواره مردم محلی به نمایش و عرضه لباس های محلی، صنایع دستی، اجرای موسیقی سنتی، طبخ و عرضه غذاها، آش و نان‌های محلی با استفاده از محصولات ارگانیک منطقه، فروش محصولات لبنی و محصول شاتوت می‌پردازند .
  •