یکشنبه 04 اسفند 1398

صخره معروف به قیرخ ایاق(هزار پا)

این صخره در جنوب روستای گلابر قرار گرفته از ارتفاع جالب توجهی برخوردار است که از پایین آن مسیر پله‌ای برای بالا رفتن از آن وجود دارد که به همین دلیل آن را قیرخ ایاق نامیده‌اند.

تصاویر مرتبط