دوشنبه 16 تیر 1399

سد گلابر

سد مخزنی گلابر در استان زنجان در 50 کیلومتری جنوب غربی شهرستان و 3 کیلومتری روستای گلابر و بر روی رودخانه سجاس شهرستان ایجرود واقع شده است.

فاصله این سد از تهران 360 کیلومتر و مشخصات جغرافیایی آن بطول شرقی 48 درجه و 19 دقیقه و عرض شمالی 36 درجه و 19 دقیقه می باشد. موقعیت مطلق ریاضی در مختصات جغرافیایی بطول 48 درجه 18 دقیقه و طول شرقی 36 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی واقع شده است و ارتفاع آن از سطح آبهای آزاد 1650 متر می باشد و به لحاظ موقعیت نسبی این آبادی در 12 کیلومتری جنوب شرقی زرین آباد (مرکز شهرستان) قرار دارد. فاصله آبادی تا شهر زنجان در حدود 48 کیلومتر می باشد. روستای جوقین مرکز دهستان گلابر در شمال این آبادی و در فاصله  4 کیلومتر آن قرار دارد. تمام روستا های حوزه نفوذ از راه خاکی عبوری از این روستا با مراکز بالاتر ارتباط برقرار می کنند.

تصاویر مرتبط

نقشه

36.324205
48.314196