جمعه 20 تیر 1399

حمام تاریخی روستای خوئین

جغرافیای خوئین:
روستای خوئین در 60 کیلومتری جنوب غربی زنجان به سمت بیجار و در 30 کیلومتری از زرین آباد و در 8 کیلومتری مرکز بخش حلب واقع گردیده است.

مختصات جغرافیائی آن در 48 درجه و 6 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 21 دقیقه عرض شمالی و ارتفاع آن از سطح دریا 1780 متر است. اختلاف ارتفاع خوئین از قبرستان پائین تا چشمه بار 120 متر است. ایجرود دارای دو بخش زرین آباد و حلب است که خوئین در بخش حلب واقع گردیده است.
این محوطه در دهستان خویین، بخش حلب، شهرستان ایجرود و در بافت روستای خویین در فاصله ی 58 متری مسجد جامع روستا به خط مستقیم واقع شده است. ارتفاع آن از سطح آبهای آزاد 1753 متر است.
این بنا به طول شرقی- غربی 18 متر و عرض شمالی- جنوبی 11 متر ، تمامی تأسیسات و متعلقات گرمابه های قدیمی، از قبیل ورودی، هشتی، سربینه، میان در، گرمخانه و خزینه های آب گرم، ولرم و سرد را دارا است. قسمتهای بینه و گرمخانه مزین به تزئینات گیاهی و خطوط با مضامین شعر فارسی است که به روش آهکبری اجرا شده است. آب لازم برای شستشو از چشمه شمال غربی روستا بواسطه جوی آب ایجاد شده تأمین می شده است. شایان اشاره است که کف این بنا حدود 2 متر پایین تر از سطح اطراف بنا است. از نظر قدمت تاریخی، متعلق به دوره صفویه است. این اثر به شماره 30253 به تاریخ 1389/11/17 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

تصاویر مرتبط