پنجشنبه 08 خرداد 1399

دیزج آباد تپه

تپه دیزج آباد که به هزاره دوم پیش از میلاد نسبت داده می شود در نزدیکی روستای دیزج آباد و به فاصله 10 کیلومتری باختر سلطانیه در سمت راست جاده ترانزیتی زنجان - تهران واقع شده است.

ظروف مختلف به دست آمده از این منطقه سفال‌های نخودی و خاکستری رنگ، ظروف با لبه‌های صاف، لوله‌های بلند و کاسه‌های دسته ‌دار که مورد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته اند، نسبت این محوطه را با هزاره دوم قبل از میلاد ثابت می کنند.

تصاویر مرتبط