یکشنبه 15 تیر 1399

امام زاده یعقوب(ع) صائین قلعه ابهر

دومین امامزاده معتبر صائین قلعه امام زاده یعقوب می باشد ......

 دومین امامزاده معتبر صائین قلعه امام زاده یعقوب می باشد . این بقعه در سه کیلومتری سمت جنوبی شهر در بالای یک تپة طبیعی قرار گرفته است . در رابطه با شجره نامة آن حضرت اختلاف نظر وجود دارد که از احفاد و نوادگان حضرت امام جعفر صادق(ع) دانسته اند . مجموعه امام زاده یعقوب به جهت توجه و عنایت مردمی از رونق زیاد برخوردار است .

تصاویر مرتبط