یکشنبه 27 خرداد 1403

حمام تاریخی جوقین ایجرود

حمام تاریخی جوقین همانند مسجد قدیمی این روستا که حدود 50 متری شمال آن قرار دارد به شیوه معماری سنتی ساخته شده است. حمام در منتهی الیه جنوب روستا و در کنار باغات و مزارع قرار دارد.

شیب عمومی روستا از شمال به جنوب بوده و بنابراین انتخاب این محل برای احداث حمام به دلیل انتقال آب مورد نیاز حمام و هم به دلیل سهولت در دفع پس آب های حمام بنا بوده است. ضمن اینکه دسترسی به آن نیز به راحتی از کوچه های شمالی و غربی امکان پذیر بوده است. بر طبق سنت رایج مناطق سردسیر ، حمام در حدود 5/2 متر پایین تر از سطح زمین های شمال و غرب آن ساخته شده است.این امر به دلیل حفظ گرمای حمام و هم به جهت انتقال آسان آب به حمام بوده است. مصالح اصلی استفاده شده در بنا از آجر است. از آجر در ساخت قسمت عمده دیوارها و طاق ها استفاده شده است. علاوه بر آجر، لاشه سنگ نیز در قسمت هایی از  دیوارها به کار رفته است.همچنین از سنگ های ورقه ای و نسبتا منظم برای پوشش کف برخی فضاها و حوض موجود در بینه نیز استفاده شده است. ملاط به کار رفته همراه با مصالح ساختمانی دیگر همچون بیشتر حمام ها ، آهک و یا مخلوطی از آهک و گل یا ماسه است. از این ماده برای پوشش دیوارها و سقف نیز استفاده شده است. از چوب نیز در پوشش سقف استفاده شده است. در این بنا، فضاها به صورت متراکم در کنار یکدیگر قرار دارند و دسترسی به همدیگر از طریق ورودی ها و راهروهایی که در کنار آن ها تعبیه شده ، امکان پذیر است. اما فضاها در یک محور و راستای هم قرار ندارند. به طوری که بینه ورودی در یک محور و سربینه و خزینه در محوری جداگانه و موازی آن ها ساخته شده است. در هر صورت بیشترین طول حمام در جهت شمال به جنوب 50/14 متر و بیشترین عرض آن در جهت شرق به غرب 80/18 متر است. حمام از نوع زیرزمینی و با چندین پله دسترسی به داخل آن امکان پذیر است. سازه معماری بنا و مدارک و شواهد نشان میدهد که این بنا بایستی در دوره قاجار ساخته شده باشد.
در حال حاضر پرونده این اثر تایخی تهیه گردیده و برای ثبت در فهرست آثار ملی به وزارت ارسال گردیده است.

تصاویر مرتبط