یکشنبه 24 تیر 1403

خانه اربابی ینگه کند جامع السرا ایجرود

خانه اربابی خاندان ذوالفقاری که به قلعه معروف است در دهستان ایجرود پایین در داخل بافت روستای ینگه کند جامع السرا قرار دارد ........

خانه اربابی خاندان ذوالفقاری که به قلعه معروف است در دهستان ایجرود پایین در داخل بافت روستای ینگه کند جامع السرا قرار دارد. از نظر ژئومورفولوژی روستای ینگه کند بر روی یک بلندی طبیعی بزرگ در جنوب رودخانه گلابر – قمچقای واقع است. ارتفاع این اثر از سطح آب های آزاد 1560 متر است. خانه اربابی نیز بر روی همین بلندی که در گذشته مشرف بر دشت و راه ارتباطی زنجان – بیجار بوده ، ساخته شده است. این بنا همانند قلعه دارای یک دیوار حفاظتی و چها برج مدور در چهار گوشه بناست. دو دروازه در مرکز دیوار شمالی و جنوبی بنا تعبیه شده است. داخل حصار چهارگوش بنا ، عمارت مسکونی و حیاط ساخته شده است. عمارت مسکونی در ضلع غربی حیاط بنا شده است. مصالح استفاده شده در ساخت عمارت مسکونی، خشت، آجر و سنگ است. از نظر قدمت و پیشینه تاریخی ، اثر متعلق به دوره اوایل پهلوی است.

تصاویر مرتبط