شنبه 26 خرداد 1403

قزلار قلعه سی ایجرود

این قلعه در بخش مرکزی روستای گلابر در داخل محدوده دریاچه سدگلابر واقع شده است ........

این قلعه در بخش مرکزی روستای گلابر در داخل محدوده دریاچه سدگلابر واقع شده است. این اثر تاریخی در سال 1386 در کاوش های نجات بخشی پشت سد گلابر زنجان به سرپرستی آقای ابوالفضل عالی مورد کاوش علمی قرار گرفت. که برخی از آثار مکشوفه آن در موزه باستان شناسی زنجان برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده است. به علت ارزشمند بودن این اثر تاریخی، مطالعه ، نقشه برداری و مرمت و بازسازی قلعه از جمله اقدامات اولویتی و برنامه های اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بوده است. این اثر به عنوان اولین اثر تاریخی در شهرستان ایجرود است که به تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال 1352  به شماره 1437 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

تصاویر مرتبط