شنبه 26 خرداد 1403

سد تاریخی کرسف خدابنده

سد تاریخی کرسف تنها سازه آبی تاریخی در شمال غرب کشور می باشد که در شهرسر سبز کرسف در حوزه شهرستان خدابنده قرار گرفته است.

دو نظر در مورد این سد تاریخی وجود دارد اول اینکه با توجه به ساختار سد که شباهت زیادی به معماری دوره ساسانی دارد و آبرفت و رسوبات پشت آن که قریب به 12 متر می رسد، می توان گفت که ریشه در معماری ساسانی دارد ولی این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد. دوم اینکه به گفته بعضی از اهالی منطقه این سد توسط جهانشاهخان امیر افشار در منطقه شکارگاهی وی ساخته شد و به همراه آن بناهایی دیگری جهت استراحت ایشان در هنگام شکار در ضلع غربی سد ساخته شده بود که هم اکنون نیز بقایای آنها قابل مشاهده است. دیوار سد از سنگ و ملات ساروج ساخته شده است و دارای دو برج پشتیبان نیمدایره ای بزرگ می باشد به مقاومت دیواره سد در برابر فشار آب کمک می کرده است. که ارتفاع تاج سد به بیش از 12 متر می رسیده است.در طول سالهای گذشته که منطقه دارای چشمه های طبیعی بسیار پر آب بود تمامی آبهای مازاد مصرف کشاورزان به این سد هدایت می شد.و منظره بسیار زیبایی در کنار باغات انبوه میوه و همچنین حیوانات وحشی در شکارگاه جهانشاهخان افشار بوجود می آورد.

تصاویر مرتبط