شنبه 26 خرداد 1403

دژ الرج سهرورد خدابنده

تپه تاریخی دزلیج یا دژ الریج سهرورد یکی از آثار تاریخی شهر سهرورد می باشد که به احتمال از قلعه های بسیار زیبا در منطقه جنگلی سهرورد بوده است.

محل قرار گیری آن در سمت جنوبی شهر کنونی سهرورد و در میان انبوه باغات میوه بوده است. این دژ بسیار زیبا به احتمال در جریان حمله مغول ویران شده و هم اکنون بقایای آن در داخل جنگلهای انبوه سهرورد خودنمایی می کند. تا کنون مطالعات جامع و حفاری های خاصی در مورد این دژ صورت نگرفته و تونل زیر زمینی در دل این دژ وجود دارد که دهانه باز آن در حال حاضر در سمت شرقی قرار دارد و غار نوردان تا حدود 700 متر از آن را شناسایی و بازدید کرده اند.

تصاویر مرتبط