شنبه 26 خرداد 1403

امامزاده اسداله روستای کسیک خدابنده

این امامزاده در روستای کسیک در شهرستان خدابنده قرار دارد که در کنار راه قیدار به گرماب قرار گرفته است.

اهالی روستا آن را منتسب به نوادگان حضرت امام موسی کاظم می دانندو به خاطر همین جایگاه و قداست خاصی در بین اهالی روستا دارد. ساختمان امامزاده تا گوشواره ها از ملات سنگ و آهک و گچ ساخته شده است و پوشش گنبدی آن از آجر می باشد. ارتفاع بنا حدود 4 متر و قطر دایره ای آن حدود 5/3 متر است. بنا در سمت شمالی روستا و بر بالای بلندی قرار گرفته است و از دور قابل مشاهده می باشد. این بنا در سالهای اخیر توسط سازمان میراث فرهنگی مرمت گردیده است.

تصاویر مرتبط