یکشنبه 22 تیر 1399

امامزاده هفت امام روستای منطش( در اصطلاح محلی یئدی امام) خدابنده

این امامزاده در شمال غربی روستای منطش در حوزه شهرستان خدابنده قرار گرفته است .........

این امامزاده در شمال غربی روستای منطش در حوزه شهرستان خدابنده قرار گرفته است.بنا شامل دو قسمت مربعب شکل و یک قسمت مجزا به شکل 8 ضلعی است که با ملات سنگ و آهک وگچ ساخته شده است.به احتمال زیاد بنای 8 ضلعی آن دارای ارتفاع بلندی بوده است دارای گنبدی مخروطی یا هرمی شکل بوده است که به مرور زمان تخریب شده و  به شکل امروزی در آمده است.آنگونه که از اسم بنا بر می آید احتمالا هفت مقبره  از اشخاص مقدس در این بنا مدفون شده اند که هویت آنها مشخص نیست و فقط آنها را به امامان و پیشوایان دینی نسبت داده اند و شاید هم همگی از یک خانواده بوده اند.در حال حاضر بنا وضعیت خوبی نداشته وبرای جلوگیری از تخریب بیشتر نیاز به مرمت  دارد.

تصاویر مرتبط