دوشنبه 20 مرداد 1399

حاج میرزا ابوالقاسم موسوی زنجانی (جد میرزائیها)

در اواسط دوره سلطنت شاه طهماسب اول صفوی که شیخ الطایفه، مرحوم محقق ثانی بر حسب دستور پادشاه به ایران آمده است جد میرزائیها آقا سید سلیم نیز که از شاگردان محقق بوده در خدمت آن مرحوم از عراق عرب به ایران می آید و در شهر زنجان استقرار پیدا می کند.

یکی از شخصیتهای معروف این خاندان حاج میرزا ابوالقاسم فرزند آقا سید کاظم که به میرزا معروف گشته است مولف شرح حال رجال ایران می نویسد: «میرزا ابوالقاسم مجتهد» متولد 1220 هـ .ق فرزند میرزا کاظم می باشدموسوی زنجانی از علمای روحانی و از شاگردان سید محمد باقر حجه الاسلام شفتی و حاج محمد ابراهیم کلباسی (کرباسی) بوده و مدتی طبق معمول در عراق به تکمیل تحصیلات خویش اشتغال داشته است و در سال 1253 قمری به مولد خویش زنجان بازگشت و دارای ریاست و نفوذ و اقتدار و تمول زیادی گردید در سال 1293 در سن 73 سالگی در زنجان درگذشت نامبرده پدر حاجی میرزا ابوطالب زنجانی (متوفی 1328 هـ.ق) است.
در المآثر و الاثار می نویسد: «ابوالقاسم موسوی مجتهد زنجانی از روسای بزرگ مذهب جعفری بود... همانا به دارالسعاده زنجان از چندین قرن تا این زمان احدی مقام ریاست و نفاذ امر و بسط ید او را بهم نرسانیده.»
رسائل و کتابهایی که در منابع بنام او ثبت شده به 45 جلدی می رسد حاج میرزا ابوالقاسم سه پسر داشت بنام های 1- حاج میرزا ابوالمکارم مجتهد 2- حاجی میرزا ابوطالب 3- حاجی میرزا ابوعبداله موسوی میرزایی.
در مقبره خانوادگی این خاندان در شهر زنجان و قبرستان اطراف آن سنگ نوشته های تاریخی و نسخ خطی استان زنجان تحت عنوان موزه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به نمایش در خواهند آمد.
 
برگرفته از کتاب شرح زندگان دانشمندان
روات رجال لشگری و کشوری استان زنجان ص265
مولف : کریم نیرومند

تصاویر مرتبط